Hakkuut tapetille

Metsiä hakataan koko ajan enemmän. “Metsät kasvavat enemmän kuin koskaan”, sanoo ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

suoraan sanoen
Teksti
Mikko Niemelä

Kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin raportti on karua luettavaa. IPCC:n raportissa vaaditaan nopeita päästövähennyksiä, jotta maapallon lämpötilan nousu voidaan rajoittaa 1,5 asteeseen. Ympäristöministeriön mukaan on toimittava ”kaikkialla yhteiskunnassa”. Miten pääsemme tavoitteeseen, ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk)?

”Fossiilisista energialähteistä on luovuttava oletettua nopeammin lämmön ja sähkön tuotannossa, liikenteessä ja teollisuudessa. On pikapikaa löydettävä uusiutuviin energialähteisiin perustuvat korvaavat ratkaisut.”

Yksi keino vähentää hiilidioksidipäästöjä on hillitä metsähakkuita. Suomessa hakkuiden määrää on kasvatettu lähes koko 2010-luvun ajan. Miksi Suomessa hakataan metsiä koko ajan enemmän?

”Metsien käyttö mitoitetaan meillä niin, että metsämme säilyvät mittavina hiilinieluina ja niiden hiilivarasto kasvaa koko ajan.”