Biokaasulle löytyy ottajia

Suomi aikoo nelinkertaistaa kotimaisen biokaasun tuotannon.

biokaasu
Teksti
Katri Merikallio

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Onko kaikelle kaasulle käyttöä, SYKEn kulutuksen ja tuotannon keskuksen johtaja Jyri Seppälä?

”Biokaasua voidaan käyttää liikenteessä, sähkön- ja lämmöntuotannossa ja korvamaan maakaasua. Myös vihreän vedyn tuotannossa voidaan hyödyntää biokaasua.”

Riittäisikö se korvaamaan venäläisen maakaasun?

”Ei riittäisi. Jos biokaasulla haluttaisiin korvata maakaasu, se nielisi kaiken nykyisen biokaasutuotannon.

Venäjältä tulee maakaasua noin 15 terawattituntia (TWh) vuodessa. Tällä hetkellä Suomi tuottaa vuodessa noin yhden TWh:n biokaasua. Teknistaloudellisesti tuotanto voisi yltää kymmeneen, aivan enimmillään 25 terawattituntiin.”

Mistä biokaasua voisi tehdä lisää?

”Nyt sitä tuotetaan jätevesilaitoksien ja metsäteollisuuden lietteistä, yhdyskuntien ja maatalouden biojätteistä, elintarviketeollisuuden sivuvirroista ja kaatopaikoilta. Suurin potentiaali on lannassa ja peltobiomassoissa. Ilmaston kannalta merkittävin olisi lannan käyttö. Silloin metaani saataisiin talteen.”

Kolmannes Suomen lannoitteista tulee Venäjältä ja niiden saanti takkuaa. Onko kotimaisesta ratkaisuksi?

”Biokaasun valmistuksesta saadaan talteen niin fosforia kuin typpeä. Huoltovarmuutta se ei kokonaan pelasta, mutta tuotantoa voidaan kasvattaa. Lannoitteen hinta nousee joka tapauksessa, joten pitää miettiä, kannattaako sitä tuoda maailmalta. Soklin kaivos varmaankin avataan kiireesti käyttöön joka tapauksessa.

Mutta jos lannoitteiden hinnat nousevat pysyvästi ja huoltovarmuus halutaan taata, ollaan uudessa tilanteessa.”

Entä liikenne? Kaasuautoja tuodaan maahan entistä vähemmän, vaikka polttoaineista biokaasu on nyt halvin.

”Biokaasua on haluttu ohjata liikenteeseen, koska siellä siitä saadaan paras päästöhyöty. Autoteollisuus kuitenkin uskoo nyt sähköautoon. Se pelkää, että biokaasuun ei riittäisi raaka-ainetta. Bensa-auton voi kuitenkin muuttaa kaasuautoiksi.

Enemmän biokaasun liikennekäytölle on potentiaalia raskaassa liikenteessä. Myös laivaliikenne on yhä kiinnostuneempi biokaasusta.”