Suomessa ministeriöt työntävät valkoposkihanhea toistensa syliin – Näin Ruotsi säilyttää rauhan hanhien kanssa

Uutisanalyysi: Ympäristöministeriötä hirvittää luonnonsuojelulaki, jonka nojalla voisi ampua hanhen, panna lihat pataan ja viedä raadon pellolle pelättimeksi.

Valkoposkihanhi on Suomessa ei-toivottu lintu myös ministeriöissä. Ympäristöministeriö yrittää työntää hanhea maa- ja metsätalousministeriölle, joka puolestaan pitelee ovea tiukasti kiinni.

Valkoposkien pelloilla tekemät tuhot ovat kasvaneet muutamassa vuodessa räjähdysmäisesti. Kevään 2020 vahinkojen arvo nousee yli kahteen miljoonaan euroon. Jo vuonna 2018 valkoposkihanhen tuhoista maksettiin korvauksia 1,1 miljoonaa euroa.

Koska hanhi on suojeltu, korvauksista vastaa ympäristöministeriö.

Valkoposkihanhen kanta on vahvistunut niin, että lintua haluttaisiin metsästää. Ympäristöministeriökään ei ajatusta vastusta. Vaikka lintu on suojeltu tiukasti EU:n lintudirektiivillä, sen artikla 9 antaa luvan niin sanottuun suojametsästykseen. Hanhen haitat maataloudelle ovat niin isot, että metsästykselle on perusteet.

Tähän yksimielisyys sitten päättyykin.