Opettajat rekisteriin

Suomessa ei tiedetä, ketkä lapsia kouluissa opettavat. OAJ:n mielestä asia pitää korjata.

koulut
Teksti
Katri Merikallio

​OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen, haluatte että Suomeen perustetaan rekisteri kaikista opettajista. Miksi?

”Jotta voitaisiin muodostaa tarkka kuva siitä, minkä verran Suomessa on opettajia ja mikä on heidän koulutuksensa. Sen perusteella selviää tarve opettajakoulutukselle.”

Miten tähän asti on pärjätty ilman rekisteriä?

”Opettajille on parin vuoden välein lähetetty kysely asiasta. Ennen vastausprosentti oli korkea, enää vain noin puolet vastaa. Tietoon ei siis voi luottaa. Rekisteri tarjoaisi ajantasaista tietoa opettajista koko ajan.”