Suomen Kuvalehden journalistipalkinto Jarno Liskille Valtiontalouden tarkastusvirastoa koskevista uutisista

Journalismin uudistajan palkinto Anu Silfverbergille ja Reetta Rädylle Journalismin kisällit -mentoriohjelmasta, Kanava-tietokirjapalkinto Ritva Kyllille Suomen ruokahistoria -teoksesta.

journalismi
Teksti
Suomen Kuvalehti

Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon on saanut toimittaja Jarno Liski. Palkinto tuli Liskin Valtiontalouden tarkastusvirastoa (VTV) koskevasta uutisoinnista Iltalehdessä.

Vuonna 1975 perustettu palkinto jaettiin nyt 47. kerran. 10 000 euron palkinnon jakavat Suomen Kuvalehti ja Otavan Kirjasäätiö. Se myönnetään vaikuttavasta journalistisesta toiminnasta tai merkittävistä kansallisia tai yhteiskunnallisia kysymyksiä käsittelevistä kirjoituksista, kuvista tai ohjelmista mediassa.

Raadin mukaan Liskin VTV-uutisointi on esimerkki siitä, miten tutkiva journalismi etenee askel kerrallaan ja usean toimituksen voimin.

”Liskin sitkeän ja perusteellisen työn ansiosta aiheen käsittely nousi kuitenkin yksittäisen virkamiehen toiminnan läpikäynnistä suuremmaksi yhteiskunnalliseksi kysymykseksi: miten julkisten varojen käytön valvoja toimii, miten sitä johdetaan, mitä se tavoittelee ja miten sitä itseään valvotaan”, raati perustelee.

Raati kehuu Liskiä siitä, että journalistina tämä nosti esiin vakavan kysymyksen siitä, kaipaako julkisten varojen käytön valvonta remonttia.

”Epäkohtiin puuttuminen ja johtopäätösten teko on jo käynnistynyt. Liski pystyi kiinnittämään huomion olennaiseen myös sellaisissa lukijoissa, jotka eivät yleensä tarkkaan seuraa politiikkaa tai hallintoa.”

”Joku Jarno Liski alkaisi penkoa taksikuitteja” – SK:n journalistipalkittua kiinnostavat väärinkäytökset, eivät kuittien summat

 

Journalismin uudistajan palkinto myönnettiin toimituspäällikkö Anu Silfverbergille ja toimittaja Reetta Rädylle, jotka ovat käynnistäneet Journalismin kisällit -mentorointiohjelman.

Raati piti mentorointiohjelmaa arvokkaana muistutuksena journalistisen tradition, hiljaisen tiedon ja sukupolvien välisen vuorovaikutuksen tärkeydestä ammatti-identiteetin ja journalistisen eetoksen rakentumisessa.

”Ohjelma päivittää perinteisesti toimituskulttuuriin sisäänrakennettua mentoritoimintaa, joka on median kriisien ja koronapandemian aikana heikentynyt tai ollut vaarassa kadota. Projektissa vahvistetaan hyvää journalistista tapaa näkökulmista, jotka ovat tärkeitä journalismin tulevaisuuden kannalta. Samalla projekti näyttäytyy kiinnostavana avauksena journalistisen koulutuksen tulevaisuuteen perinteisten instituutioiden ulkopuolella.”

Journalismin uudistajan palkinnon suuruus on 5 000 euroa, ja palkinto jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Vastedes palkinto jaetaan joka toinen vuosi.

Palkinto voidaan myöntää henkilölle, joka esimerkiksi uuden kerrontatavan, tuotteen tai työskentelytavan kehittäjänä tai muuten ansiokkaalla työllään on uudistanut suomalaista journalismia.

Palkintojen saajat valitsi raati, johon kuuluivat päätoimittaja Jouni Kemppainen, toimittaja ja tietokirjailija Sirpa Puhakka, tutkija ja toimittaja Olli Seuri sekä päätoimittaja Erja Yläjärvi. Lautakunnan puheenjohtajana ja sihteerinä toimii Suomen Kuvalehden päätoimittaja Matti Kalliokoski.

 

Kanava-palkinnon vuoden 2021 parhaalle kotimaiselle yhteiskunnan, politiikan, historian, kulttuurin tai talouden alan tietokirjalle sai filosofian tohtori Ritva Kylli teoksesta Suomen ruokahistoria. Suolalihasta sushiin (Gaudeamus). Kylli on Suomen ja Pohjois-Euroopan historian dosentti ja toimii arktisen ja pohjoisen historian yliopistonlehtorina Oulun yliopistossa.

Aikakauslehti Kanavan ja Otavan Kirjasäätiön perustama palkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. Se jaettiin nyt 10. kerran.

Palkinnon perustelujen mukaan Ritva Kylli kuvaa oivaltavasti, miten ruoka ja toisinaan myös sen puute ovat vaikuttaneet historiaan ja toisaalta kulttuuri, talous ja politikan tapahtumat siihen, mitä ihmiset ovat eri aikoina syöneet.

”Samalla palkittu kirja tuo uuden näkökulman ajankohtaiseen liha- ja kasvisruokakeskusteluun osoittamalla, että ruoka on ennenkin ollut ihmisille monin tavoin tärkeä identiteetin rakentaja.”

Kanava-palkintoa tavoitteli tänä vuonna 188 teosta. Ehdotuksia tuli 27 kustantajalta, ja lisäksi raadille lähetettiin kolme omakustannetta. Filosofian tohtori, historiantutkija Kati Katajisto ja toimittaja, tietokirjailija Matti Mörttinen valitsivat ehdotetuista teoksista viisi ehdolle palkinnon saajaksi. Voittajan valitsi niistä Kanavan vastaava tuottaja Tuomo Lappalainen.

Kanava: Ritva Kyllin kirjoittama Suomen ruokahistoria on makoisa ja tiedoiltaan rikas teos suomalaisesta elintavasta

Suomen Kuvalehden journalistipalkinnon ja Kanavan tietokirjapalkinnon jakotilaisuus Suomen Kuvalehden Youtube-kanavalla: