Uhatut eväkkäät

Vihreästä sähköstä ei voi puhua, jos kalakannat on tuhottu, sanoo Luken erikoistutkija Marja-Liisa Koljonen.

suoraan sanoen
Teksti
Mikko Niemelä

Luonnonvarakeskuksen uusimman arvion mukaan Suomen arvioiduista 75 kalalajista 12 on uhanalaista. Mitkä tekijät ovat kalojen suurin uhka, Luonnonvarakeskuksen erikoistutkija Marja-Liisa Koljonen?

”Uhanalaisuuteen ovat vaikuttaneet eniten jokiin rakennetut nousuesteet, jotka ovat estäneet vaelluskalojen nousun jokien lisääntymisalueille.”

”Lisäksi lukuisat vesistötyöt, säännöstelykäytännöt ja happamien jätevesien vaikutukset veden laatuun ovat heikentäneet kalojen lisääntymistä.”

Järvissä uhanalaisimmat kalat ovat Saimaan alueen nieriä ja järvilohi, merellä harjus ja ankerias. Kuinka näitä kaloja voidaan suojella tehokkaammin?