Suomeenkin avohoitoyksikkö pedofiileille?

avohoito
Teksti
Elina Järvinen
Hyväksikäyttö
Poliisin väkivaltarikosyksikössä Helsingin Pasilassa tutkitaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Kuva Hannes Heikura.

Kolme Åbo Akademin tutkijaa haluaa perustaa avohoitoyksikön pedofiileille. Tutkijat ovat psykologian professorit Kenneth Sandnabba ja Pekka Santtila sekä psykologian tohtori Katarina Alanko.

Yksikkö avattaisiin Helsinkiin, ja se voisi ottaa vastaan 10-15 asiakasta. Hoito olisi tarkoitettu miehille, jotka tunnistavat itsessään pedofiilistä taipumusta, mutta eivät ole tehneet rikoksia. Toisin sanoen eivät ole syyllistyneet lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön.

”Pedofiili ja rikollinen ovat eri asioita”, Pekka Santtila sanoo. ”Tämä on tärkeä asia huomioida.”

Pedofiili on ihminen, joka tuntee seksuaalista vetoa vain esimurrosikäisiin, siis lapsiin. Syytä siihen ei tiedetä. Valtaosa pedofiileistä on miehiä.
Nykykäsityksen mukaan pedofiiliä ei voi parantaa, seksuaalista orientaatiota ei voi muuttaa. Mutta pedofiili voi olla toteuttamatta taipumustaan, ja juuri tämä olisi hoidon tavoite.

Klinikalle hakeuduttaisiin vapaaehtoisesti, ja hoito olisi maksutonta. Se sisältäisi ryhmäterapiaa sekä mahdollisuuden lääkehoitoon.

”Hoito keskittyisi käyttäytymisen hallintaan”, Santtila sanoo.

Hän kertoo muutaman esimerkin.

Jos alkoholi lisää pedofiilin mielihaluja, pitää puuttua alkoholinkäyttöön.

Jos stressi tai vaikeudet sosiaalisissa suhteissa lisäävät mielihaluja, pitää oppia hakeutumaan siinä tilanteessa terapiaan. ”Puhumaan siitä tunnetilasta, että pääsee sen yli.”

Jopa asuinpaikan ja työmatkan voi valita niin, ettei lähistöllä ole päiväkotia tai koulua.

”Monet pedofiilit ovat erittäin integroituneita yhteiskuntaan ja todella motivoituneita hoitoon”, Santtila sanoo.

Hän viittaa Saksaan, jossa toimii kaksi hoitoyksikköä. Toinen Berliinissä ja toinen Regensburgissa. Sieltä koko idea on peräisin. Santtila, Sandnabba ja Alanko ovat yhteistyössä saksalaisten asiantuntijoiden kanssa. He ovat mukana tutkimusprojektissa, jossa selvitetään insestin välttämiskäyttäytymisen kehitystä.

Saksan klinikat ovat olleet tukossa. Esimerkiksi Berliinin yksikkö on hoitanut kolmen ensimmäisen vuoden aikana yli 800 asiakasta. Viikoittaisiin ryhmätapaamisiin on ajettu jopa 300 kilometrin päästä.

Suomen yksikölle etsitään parhaillaan rahoitusta. Rahaa tarvittaisiin noin 450 000 euroa. Sillä yksikkö toimisi kaksi vuotta, jonka jälkeen tilanne arvioitaisiin uudestaan. Ensimmäinen 5-7 hengen terapiaryhmä voisi aloittaa ensi syksynä.

Amerikkalainen tutkimus sanoo, että yhdellä pedofiililla voi elämänsä aikana olla 20-150 uhria.

”Jos me pystyttäisiin yhtäkin auttamaan niin, ettei hän toteuta näitä taipumuksia, sillä olisi valtavat säästövaikutukset”, Santtila sanoo. ”Sekä inhimillisen kärsimyksen saralla että ihan taloudellisesti.”

Santtila ja Sandnabba ovat omassa tutkimuksessaan arvioineet pedofiilien määrää Suomessa. Heidän mukaansa 0,2 prosenttia 33-43-vuotiaista miehistä tuntee seksuaalista vetoa alle 12-vuotiaisiin lapsiin. Alle 15-vuotiaisiin taas 3,3 prosenttia. Eli keskimäärin yksi mies 1 250:stä on seksuaalisesti kiinnostunut alle 13-vuotiaista.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on harvinaisempaa kuin uskotaan. Lue lisää Suomen Kuvalehdestä 43/2011 (ilm. 28.10.).