Suomeen oikeus rekisteröidä useita äidinkieliä, ehdottaa työryhmä – "Monipuolistaisi kuvaa kielellisestä identiteetistä"

Uudistuksesta olisi hyötyä kunnille esi- ja perusopetuksen suunnittelussa, todetaan SK:n näkemässä työryhmän ohjelmaluonnoksessa.

äidinkieli
Teksti
Tuukka Tuomasjukka

Jos oikeusministeriön työryhmän valmistelema ehdotus menee läpi, Suomessa voi tulevaisuudessa merkitä väestörekisteriin useamman kuin yhden kielen.

Tämä käy ilmi Suomen Kuvalehden näkemästä työryhmän kielipoliittisen ohjelman luonnoksesta. Työryhmän työskentely päättyi marraskuussa 2021.

Luonnoksessa linjataan, että valtiovarainministeriö aloittaa valmistelutyön ”usean kielen merkitsemiseksi väestötietojärjestelmään siten, että nykyinen kielellisiä oikeuksia turvaava järjestelmä ei vaarannu”.

Uudessa mallissa väestötietojärjestelmään merkittäisiin äidinkieli ja asiointikieli nykyiseen tapaan, minkä lisäksi niiden oheen lisättäisiin mahdollisuus merkitä yksi tai useampi kotikieli tai äidinkieli. Tällä hetkellä väestörekisteriin voi merkitä vain yhden äidinkielen.

Uusi malli olisi luonnoksen mukaan kannattava, ”mikäli tästä aiheutuvat muutos- ja ylläpitokulut ovat kohtuullisia ja tietoturva ja yksilönsuoja huomioidaan”. Lisäksi kielitaitoa koskevan uusien tietojen pitäisi olla ”sisällöllisesti ja väestöllisesti kattavia, jotta täysimääräinen hyöty saavutettaisiin”.