Suomalaisten helmasynti: ”Emme itse tajua, kuinka kiinnostavia olemme”

Yliopistojen on omaksuttava markkinalogiikka, vaatii Helsingin yliopiston kansainvälisten asioiden päällikkö.

kilpailukyky
Teksti
Päivi Lakka

Helsingin yliopistolla suhtaudutaan myönteisesti lukukausimaksuihin, jotka perittäisiin EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta saapuvilta korkeakouluopiskelijoilta.

Kansainvälisten asioiden päällikkö Markus Laitisen mielestä lukukausimaksut on mahdollista toteuttaa myös hyvin, lisäämällä kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja parantamalla hakijoiden sekä Suomessa jo opiskelevien opiskelijoiden tasoa.

”Tärkeintä on se, että yliopistolla on mahdollisuus määritellä maksujen suuruus ja tarvittaessa ohjelmakohtaisesti kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Houkuttimeksi luodaan myös apurahajärjestelmä.”

Lukukausimaksujen käyttöönoton myötä Suomi siirtyy kilpailemaan suoraan suurten eurooppalaisten yliopistojen kanssa. Opiskelijoiden laskuttaminen edellyttää yliopistoilta markkinoinnin ja rekrytoinnin kehittämistä.

”Kansainvälisesti panostukset ovat tähän asti olleet hyvin pieniä. Meidän täytyy varmistua siitä, että itse koulutus on kilpailukykyisiä ja se on tehty houkuttelevaksi.”