Sukupuolittunut kouluinto

Sukupuoli vaikuttaa jo toisella luokalla motivaatioon eri kouluaineissa. Stereotypiat ohjaavat tyttöjä pitämään äidinkielestä, vaikka he loistaisivat myös matematiikassa.

Kotimaa
Teksti
Pauliina Penttilä

Pojat menestyvät matematiikassa, tytöt äidinkielessä. Vanha stereotyyppinen käsitys vaikuttaa jo peruskoulun toisella ja kolmannella luokalla siihen, mistä kouluaineista lapset innostuvat.

Pojat alkavat tyttöjä useammin kiinnostua matematiikasta. Samalla vahvistuu ajatus, että ainakaan lukeminen ei ole heidän juttunsa. Tytöt taas saattavat menestyä yhtä hyvin matematiikassa ja äidinkielessä, mutta alkavat silti innostua enemmän äidinkielestä.

Erot vahvistuvat ala-asteella. Ne ovat kolmannella luokalla selvempiä kuin toisella luokalla.

Aiemmin motivaatiota eri oppiaineissa ja motivaation sukupuolittumista on tutkittu lähinnä yläkoulu- ja lukioikäisten parissa. Suomalaisiin alakoululaisiin kohdistunut tutkimus osoitti ensimmäistä kertaa, että sukupuolittuneet opiskelu- ja urapolut lähtevät syntymään todella varhain.