Susi saa uuden hoitosuunnitelman

Metsästäjät ja luontojärjestöt ovat tehneet entistä enemmän yhteistyötä. Susiin kohdistuvaa konfliktia pyritään vähentämään kymmenillä keinoilla.

Kotimaa
Teksti
Mikko Niemelä

Suomessa on tehty kaksi susikannan hoitosuunnitelmaa EU-jäsenyyden aikana: vuosina 2005 ja 2015. Nyt maa- ja metsätalousministeriön pöydällä on lähes valmis uusi hoitosuunnitelma.

Suunnitelman tekemiseen ovat osallistuneet metsästäjät, poronkasvattajat, turkistuottajat, koira- ja luontojärjestöt sekä viranomaiset. Lausuntoja kertyi yhteensä 52.

”Hoitosuunnitelman valmistelu auttoi eri ryhmiä ymmärtämään susikonfliktiin liittyviä erilaisia intressejä, mutta tätä työtä täytyy vielä jatkaa”, sanoo maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Sami Niemi.

Hoitosuunnitelman tukena ovat vuoden 2015 suunnitelma sekä Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoiden tutkimukset. Tutkijat ovat kehittäneet ratkaisuja kiistanalaisiin luonnonvarojen käytön ongelmiin. Valmisteluun sisältyi myös useita tilaisuuksia.