Sote-lakien valmistelulle pyyhkeitä: ”Olennaisia arvioita lain vaikutuksista puuttuu”

Maakunta- ja sote-uudistusten vaikutusarvioista ei selviä, kaventuvatko terveyserot, sanoo lakeja arvioiva Leila Kostiainen.

Lakien valmistelua on viime aikoina arvosteltu voimakkaasti. Lausuntokierroksella on luonnokset maakuntauudistukseksi ja laiksi sote-palveluiden järjestämisestä.

Lainsäädännön arviointineuvoston puheenjohtaja Leila Kostiainen, minkälaisen arvosanan annatte tämän esityksen valmistelulle?

”Tämä on valtavan laaja esitys. Tämä on hyvin valmisteltu, mutta täydellinen se ei ole.”

Arviointineuvoston mielestä vaikutusarvioita on tehty epätasaisesti. Saako hallituksen esitysluonnoksista kattavan käsityksen siitä, miten nämä lait vaikuttavat kuntiin ja palveluihin?

”Kokonaiskuvaa ei juuri saa. Siitä puuttuu olennaisia vaikutusarviointeja. Esimerkiksi ICT-investointien vaikutusta työllisyyteen ja yritysten toimintaan ei ole arvioitu. Kustannukset ovat noin kaksi miljardia euroa ja investoinnit tehtäneen etupainotteisesti.”