Sodankylän suojellulle suolle ei halutakaan avolouhosta – Mikä muutti kaivosyhtiön mielen?

Uutisanalyysi: Viiankiaavasta on tulossa merkittävä ennakkotapaus ja jopa kansainvälisen tason kuuma peruna.

aapasuot
Teksti
Juha Kauppinen

Kaivosyhtiö Anglo American ilmoitti äskettäin, että se haluaa toteuttaa Sodankylän Viiankiaavalle suunnittelemansa kaivoksen maanalaisena kaivoksena, ei avolouhoksena. Uutinen on isohko, sillä vielä alkukesällä 2016 yhtiö piti avolouhosta mahdollisena.

Anglo America on Britanniassa ja Etelä-Afrikassa majaansa pitävä monikansallinen kaivosyhtiö. Sen suomalainen tytäryhtiö AA Sakatti Mining (AASM) on saanut nimensä Sakattilammista, Viiankiaavan suuresta avorimpilampareesta.

Viiankiaavan uumenissa piilee poikkeuksellisen arvokas malmiaarre: nikkeliä ja kuparia suurina pitoisuuksina.

Poikkeukselliset ovat myös suon luontoarvot. 65 neliökilometrin laajuisella ojittamattomalla suolla on lukuisia uhanalaisia lintu- ja kasvilajeja sekä Euroopan unionin suojelemia luontotyyppejä kuten aapasuota ja suon luonnontilaisia metsäsaarekkeita.

Suolla onkin kaksinkertainen rauhoitus: se kuuluu Suomen soidensuojeluohjelmaan ja lisäksi eurooppalaiseen Natura 2000 -suojelualueverkostoon.