SK:n lukijoilta: Myös Julkaisufoorumin nollaluokka sisältää luotettavaa tiedettä

Profiilikuva
Kirjeitä
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Luotettavaa tiedettä myös nollaluokassa

Suomen Kuvalehti julkaisi kirjoituksen, jossa tarkastellaan yliopistojen tieteellisen julkaisutoiminnan laatua ja sen arviointiin tarkoitettua Julkaisufoorumi (JUFO) -luokitusta (Nollatasoa, SK 19/2020).

Artikkelissa käsiteltiin erityisesti arvioinnin tasoluokkaa nolla. Tekstistä saattoi saada käsityksen, että tasoluokan nolla julkaisukanavissa julkaistaan vain epäluotettavaa tiedettä.

Näin ei kuitenkaan ole.

Yksittäisen tieteellisen artikkelin tai kirjan laatua saati luotettavuutta ei voida päätellä julkaisukanavan kokonaisarviona tehdystä JUFO-luokituksesta. Laatu- ja luotettavuusarvioinnin tekeminen edellyttää, että tieteenalan asiantuntijat perehtyvät yksittäisen tutkimusjulkaisun sisältöön.

Tasoluokassa nolla on tällä hetkellä yli 4 800 lehteä tai sarjaa. Valtaosa näistä julkaisukanavista on asiallisia, mutta sijoittuvat nollaluokkaan uutuuden, julkaisutoiminnan vakiintumattomuuden tai paikallisuuden vuoksi. Syynä nollaluokkaan sijoittumiselle voi olla myös, että julkaisu toimii tieteellisen ja ammatillisen/yleistajuisen julkaisemisen rajapinnassa.

Syy tasoluokkaan nolla sijoittumiseen voi myös olla, että lehti tai kirjakustantaja ei kuvaa verkkosivuillaan riittävästi toimitus- ja vertaisarviointikäytäntöjään.

Joka tapauksessa tason nolla kanavissa voi siis ilmestyä myös asiallisesti vertaisarvioituja tieteellisiä artikkeleita ja kirjoja.

Vain alle kymmenen prosenttia tasoluokan nolla julkaisuista on niin sanottuja saalistajalehtiä, joille ominaista on tutkimustulosten julkaiseminen maksusta laadunvarmistuksesta piittaamatta.

Ulla-Maija Forsberg, Jaakko Aspara ja Janne Pölönen

Kirjoittajat edustavat tieteellisten seurain valtuuskunnan Julkaisufoorumia.