SK tutki: Työllisyys on politiikan tärkein osa-alue

Äänestäjillä ja puolueilla on hyvin yhteneväiset käsitykset siitä, mitkä asiat politiikassa ovat juuri nyt tärkeimpiä.

Politiikan tutkimus
Taloustutkimus tutki politiikan osa-alueiden tärkeyttä osana Suomi tänään -kirjekyselyä.

Taloustutkimuksen Suomen Kuvalehdelle tekemästä tuoreesta kyselystä käy ilmi, että lähes 60 prosenttia suomalaisista pitää työllisyyden edistämistä erittäin tärkeänä. Seuraavina tulivat terveydenhoito, vanhusten hoitopalvelut ja taantuman torjuminen. Melkein puolet haastatelluista korosti myös koulutuksen merkitystä.

Sen sijaan maahanmuuttajien asiat ja Nato-keskustelu eivät kiinnosta suomalaisia kovinkaan paljon. Maahanmuuttopolitiikan hoitamista piti erittäin tärkeänä politiikan osa-alueena vain joka viides ja Nato-jäsenyyden edistämistä vielä sitäkin harvempi, ainoastaan kahdeksan prosenttia.

Melkein kaikkien puolueiden kannattajat nostivat työllisyyden politiikan ykkösasiaksi. Myös terveydenhoidon ja vanhustenhoidon tärkeys ymmärretään puoluekentän laidasta laitaan.

Puoluekohtaisissa vastauksissa oli kuitenkin myös eroja. Kokoomuslaiset kantavat muita enemmän huolta taloudesta ja yrityksistä, vihreät puolestaan luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Keskustan, kristillisdemokraattien ja perussuomalaisten kannattajat korostivat maan sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden tärkeyttä enemmän kuin suomalaiset keskimäärin.

Eri ikä- ja ammattiryhmien vastaukset eivät poikenneet toisistaan kovin paljon. Alle 25-vuotiaat olivat keskimääräistä kiinnostuneempia koulutus- ja asuntoasioista, eläkeläiset puolestaan terveydenhoidosta ja ympäristönsä turvallisuudesta.

Vertailun vuoksi SK kysyi myös eduskunnassa olevien puolueiden puoluesihteereiltä heidän käsityksiään. Listasta tuli hyvin samannäköinen kuin koko väestön keskuudessa tehtyyn otantaan perustuneessa tutkimuksessa. Työllisyys, terveydenhoito, koulutus ja vanhustenhoito ovat myös puoluesihteerien mielestä politiikan tärkeimmät asiat. Nato löytyy heilläkin listan häntäpäästä.