25 vuotta sitten

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen ja TT:n toimitusjohtaja Johannes Koroma syövät paistettuja silakoita ja keskustelevat kansakunnan selviytymismahdollisuuksista. Herrat ovat hyvällä tuulella. Yleislakko vältettiin, ja hallitus neuvottelee työmarkkinaosapuolten kanssa. Suomi on selviytymäisillään talouskriisistä – puheista päätellen.

Ihalainen ja Koroma pohtivat, millä eväillä Suomi sopeutuu vapaaseen markkinatalouteen, joka tähän mennessä on tuonut jättityöttömyyttä ja velkaa. Kaikki on kiinni hyvin pienestä, luottamuksesta.

SK: Tunnutte kovasti kehuvan toisianne.

Ihalainen: Suomalainen työnantaja poikkeaa edukseen muista. Voimme keskustella asioista tarkoituksenmukaisuuskysymyksinä eikä ideologisina ongelmina. Neuvottelukulttuuri on hyvä: aluksi otetaan rajusti yhteen, mutta lopulta sovitaan. Jos työaikalaissa ja työttömyysturvassa on vähän tökkinyt, ei pidä kuvitella, että kykymme ratkaista asioita olisi vähentynyt.