Talo vailla vertaa

Kronikka: "Moderni demokraattinen arkkitehtuuri ei sisällä kieltä, jolla ilmaistaan valtaa", arkkitehti Reima Pietilä pohti.

Kansalaiset päättivät rakentaa demokratian päämiehelle kelvollisen työsuhdeasunnon. Nyt se on valmistunut. Tasavallan presidentti muuttaa Mäntyniemeen, uuteen virka-asuntoonsa 17.11. Minkälaisen talon saimme? Onko se kauniisti maastoon rytmittyvä, jääkauden ja moreeniharjujen mielleyhtymiä kantava lasin ja graniitin taideteos vai raskas, bunkkerimainen, menneen ajattelun linnake?

 

Esikuvia työlle ei ollut. Millaista arkkitehtuuria tulee demokraattisen tasavallan päämiehen virka-asunnon olla? Sellaista ei ole missään aikaisemmin rakennettu. Mitä arvoja ja mielikuvia sen tulee välittää? Onko sen oltava edustava, ylevä, presidentin valta-asemaa julki tuova rakennus vai asumus, joka luo päämiehelle olosuhteet lepoon, rauhaan ja latautumiseen?

Tehtävästä järjestettiin kilpailu ja tuomaristo päätyi vaatimaan virka-asunnolta molempia, sen on oltava sekä koti että edustustila.