25 vuotta sitten

Opetusministeriössä tavoitteet ovat korkealla: kaikissa Suomen peruskouluissa on vuosituhannen vaihteeseen mennessä oltava yksi tietokone jokaista kymmentä oppilasta kohti. Lukioissa yhden koneen jakaa kuusi oppilasta. Lisäksi kaikkien koulujen on päästävä surfailemaan kansainvälisiin tietoverkkoihin neljän vuoden sisällä.

Tavoitteen täyttäminen merkitsee 80 000 tietokonetta. Jos kelvon koneen hinta on noin 10 000 markkaa, kustannukset yksin laitehankinnoista ovat noin 600 miljoonaa markkaa. Verkkojen ylläpitokustannukset nousevat pienessäkin kunnassa nopeasti satoihin tuhansiin markkoihin vuodessa, ja koneet on myös uusittava säännöllisesti. Laitetoimittajat hieroskelevat jo käsiään.

Kouluilla on käytössään 250–300 markkaa vuosittain oppilasta kohti. Rahan säästämiseksi yhteen ala-asteen luokkaan istutetaan jopa 40 oppilasta kolmelta eri vuosiluokalta. Musiikkiluokalta puuttuvat laulukirjat, veistoluokassa käytetään 1960-luvulla hankittuja käsiporia.

Opetusministeriön tavoite vastaa neljän vuoden oppilasmäärärahan käyttöä yhteen tietokoneeseen. Moni opettaja kysyy, onko tietokone todella hintansa väärti. Eikö ensin pitäisi purkaa liian suuret luokat ja keskittyä lasten henkilökohtaiseen ohjaukseen?