25 vuotta sitten

Kuopio järjesti "maailman ensimmäisen naurutapahtuman" vuonna 1972.

Matti Wuori hakee syitä suomalaisen oikeuslaitoksen jälkeenjääneisyyteen historiasta. Hänen mukaansa oikeustraditiomme pohjautuvat toisaalta Ruotsin vallan aikaan ja toisaalta sitäkin kauemmas, Bysanttiin.

”Muualla Euroopassa riippumaton tuomiovalta on historiallisesti ollut porvariston suoja kuningasta ja valtiota vastaan, mutta Suomessa kehitys on kulkenut toisin. Täällä kuningas, jopa tsaari, on ollut alamaisten silmissä oikeuden lähde.”

Juuri historiallisista syistä Suomeen pesiytyi Wuoren katsannossa ”yltiölegalismi”, säädösvimma, joka kiihtyi tsaarinvallan ja erityisesti sortovuosien aikana. Tällöin haluttiin suojautua ennen muuta venäläisiä vaikutteita vastaan.

”Nykyisin tämä on hengenvaarallinen lähtökohta jälkiteollisessa Euroopassa. Olemme ajautumassa syviin ristiriitoihin, kun vanhaa säännöstelyä jatketaan, ja toisaalta käynnissä on suuri länsimaa-projekti, pyrkimys sulautua romaanis-germaaniseen järjestelmään.”