Ilma lämpenee, miten käy puiden?

Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustaminen jakoi metsäntutkijoita Tampereella 1995.

Tampereelle kokoontuneet maailman metsäntutkijat alkavat olla yhtä mieltä ilmakehän lämpenemisestä, mutta kiistelevät vielä, mitä seurauksia sillä voi olla.

Metsäntutkimusjärjestöjen kansainvälisen liiton, IUFRO:n, 20. maailmankongressi on mammuttitapahtuma, josta saa tietoja vaikkapa metsätyöelefanttien eläkeiästä.

”Viisi vuotta sitten tutkimuksen painopiste oli saasteiden vaikutuksessa metsiin, nyt puhutaan ilmastonmuutoksesta”, kokouksen järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Risto Seppälä sanoo.