SK 25 vuotta sitten

Se tuli taas, se heinäkuun mätäjuttu. Iljettävän, myrkyllisen sinileväpuuron pahin aiheuttaja erityisesti sisävesissä ovat maatalouden ravinteet, sillä teollisuus- ja yhdyskuntajätteet on saatu enimmäkseen kuriin.

Miksi mitään ei vieläkään tapahdu, vaikka asiaa on manailtu vuosikausia? Maa- ja metsätalousministeri Kalevi Hemilä ei suostu ottamaan maatalouden kontolle Suomenlahden ja Itämeren sisävesiongelmaa. Levän pahimpia aiheuttajia ovat Pietarin seutu ja Baltian maat.

Hemilä viittaa siihen, että 1995 valmistunutta maatalouden ympäristöohjelmaa on juuri tänä kesänä ruvettu panemaan täytäntöön. Sen keskeinen kohta ovat vesiin kohdistuvat päästöt. Hemilä sanoo ohjelmaa EU:n jäsenmaista jollei tiukimmaksi, niin kuitenkin niin tiukaksi, että se jakaa Itävallan kanssa ensimmäisen sijan.

Miten sitten on kontrolloitavissa, että viljelijä noudattaa ohjelmaa? Sinilevää kiroileva kesämökkiläinen ei voi puuttua naapuri­viljelijän viljelytapoihin.