25 vuotta sitten

Kansainvälisiin kustantajiin verrattuna Aatos Erkko on johtanut tiedotusvälineitään journalistista itsenäisyyttä ja sananvapautta kunnioittaen. Silti hänen jokainen päätöksensä vaikuttaa suoraan kaikkien suomalaisten tiedotusmaisemaan. Tässä mielessä Erkon valta kustantajana on kasvanut suhteellisesti suuremmaksi kuin juuri missään muualla.

Kansainvälisissä kustantajapiireissä Erkko nauttii kunnioitusta. Siitä on osoituksena se, että Rupert Murdoch on kutsunut Erkon oman yhtiönsä News Corporationin hallitukseen ja sen työvaliokuntaan. Erkko on myös rakentanut huolellisesti suhteita kansain­välisen politiikan vaikuttajiin, joista tunnetuin on hänen ystävänsä Henry Kissinger.  

Suomalaiseen yhteiskuntaan Erkosta on tullut pelätty, kunnioitettu, mielistelty ja vihattu vaikuttaja. Hän on yksi viimeisistä patruunoista, joka on aito omistaja aitoine mielipiteineen. Hänen mielipiteensä ovat toisinaan helposti ymmärrettäviä, toisinaan vaikeaselkoisia. Hän esittää niitä julkisesti niin harvoin, että ne saavat ylimääräistä kaikupohjaa. Hänen yksityisyytensä ja yksinäisyytensä suomalaisessa yhteiskunnassa ovat tehneet hänestä myytin. Televisiohaastattelussa 1994 Erkolta kysyttiin, mitä hänen yhtiöissään tapahtuu, kun hänen oma aikansa täyttyy.

”Ei aavistustakaan”, kuului lyhyt, naurahtava vastaus.