Yhteiskunnan musta piste

Poliisilla on tänä vuonna ollut noin 20 000 perheväkivaltaan liittyvää hälytyskeikkaa. Vain joka viides tapaus on edennyt syytteisiin.

suoraan sanoen
Teksti
Juha Salonen

Suomessa on yhteensä noin 130 000 parisuhdeväkivallan uhriksi joutunutta ihmistä. Parisuhdeväkivaltaan apua hakevat useimmiten väkivallan kohteeksi joutuneet naiset. Turvakoteihin hakeutuvista peräti 94 prosenttia on naisia, auttavaan puhelimeen soittaneista 87 prosenttia. Sisäministeri Kai Mykkänen (kok), kuinka vakavasta ongelmasta on kysymys?

”Me elämme Euroopan turvallisimmassa maassa, jossa on Euroopan toiseksi vaarallisimmat perheet. Perheväkivalta on yhteiskuntamme musta piste, johon on kiinnitetty aivan liian vähän huomiota.”

Nykyisin parisuhdeväkivallan uhrin tulee yleensä tehdä rikosilmoitus ennen kuin poliisi ryhtyy käytännössä tutkimaan asiaa. Miten toimivana tätä käytäntöä pidätte?

”Olisi kohtuutonta odottaa, että rikoksen uhri aina kykenee tekemään rikosilmoituksen. Perheväkivalta ei voi olla vain asianomistajasta ja hänen vahingonkorvausvaatimuksestaan kiinni. Viranomaisten on pystyttävä viemään tapauksia myös yleisen syytteen nojalla eteenpäin. Sinänsä – jos poliisi on hälytetty perheväkivallan vuoksi paikalle – on poliisin velvollisuus kirjata havaittu perheväkivalta ylös ja viedä asia eteenpäin, vaikka asianosainen ei siihen aina lupaa antaisikaan.”