Selvitys vahvisti: Malmin kentän esirakentamisesta valtavat hiilipäästöt – Parempia materiaaleja kehitetään, Helsinki ei aio odottaa

Toistaiseksi Malmi työllistää lähinnä juristeja. Kaupungin ja ilmailijoiden riitaa vuokrasopimuksen irtisanomisesta puidaan käräjillä.

Helsinki
Teksti
Jyri Raivio

Helsingin Malmin lentoasema-alueen esirakentaminen eli savikon muuttaminen 25 000 asukkaan lähiön rakentamiseen kelpaavaksi rakennusmaaksi aiheuttaa ainakin 343 miljoonan kilon hiilidioksidipäästöt. Näin kerrotaan vasta valmistuneessa, Infrayhtiö Rambollin toteuttamassa selvityksessä.

Yksi selvityksen tekijöistä on Helsingin kaupungin massakoordinaattori, projektinjohtaja Mikko Suominen. Hän kuvasi päästöjä ”järkyttäviksi” jo viime loppusyksystä, kun selvityksen tulokset alkoivat valmistua.

Malmin esirakentamisen kokonaispäästöt ovat vielä paljon selvityksessä kerrottuja suuremmat. Laskelmassa selvitettiin vain päästöjä, joita syntyy katujen, puistojen ja pihojen esirakentamisessa. Se tehdään pääosin niin sanotulla pilaristabiloinnilla eli savikkoon kairataan satojatuhansia reikiä, jotka täytetään sementillä.

Lisäksi savikosta on esirakennettava myös ne kohdat, joiden päälle nousee taloja.

Talojen alle juntataan teräsbetonipaaluja, joissa yhdistyvät kaksi kasvihuonekaasujen kannalta ongelmallisimpiin kuuluvaa teollista tuotetta eli sementti ja teräs.