Seksiä autossa harrastanut Supon poliisi valitti potkuistaan

”Laiminlyönneistä ei ole aiheutunut konkreettista vahinkoa suojelupoliisille."

KHO
Teksti
Pekka Anttila

Suojelupoliisi antoi tammikuussa 2013 potkut virka-autossa ja yleisissä tiloissa seksiä harrastaneelle poliisille. Virkamieslautakunta ei oikaisupyynnöstä huolimatta muuttanut ratkaisua. Nyt mies on valittanut päätöksestä Korkeimpaan hallinto-oikeuteen (KHO).

Valituksen salaisessa osiossa mies viittaa muun muassa terveydentilaansa ja sairauteen. Suomen Kuvalehden KHO:sta saamasta valituskirjelmästä on poistettu julkisuussyistä tarkemmat tiedot asiasta.

Potkujen aikaan 35-vuotias mies oli työskennellyt suojelupoliisin kenttävalvontayksikössä vuodesta 2005 ja myöhemmin ryhmän varajohtajana.

Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet joulukuussa 2012 sakkorangaistukseen. Tuomion mukaan mies oli syyllistynyt virkavelvollisuuden rikkomiseen harrastamalla seksiä huhti-joulukuussa 2010 useaan eri otteeseen virka-aikana ja Supon antamassa virka-autossa. Sakkoja tuli maksettavaksi 600 euroa. Mies ei valittanut tuomiosta hovioikeuteen.

Suojelupoliisi kuitenkin irtisanoi hänet tammikuussa 2013. Supon näkemyksen mukaan mies ei ollut käyttäytynyt virkamieslain eikä poliisilain edellyttämällä tavalla.

Poliisimies teki oikaisupyynnön virkamieslautakunnalle, joka antoi asiassa hänen kannaltaan kielteisen päätöksen tämän vuoden lokakuussa. Päätöstä perusteltiin muun muassa sillä, että mies oli saanut sakkorangaistuksen virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä.

KHO:lle jätetyssä valituksessa mies toteaa, että tapausta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon se, että toiminta ei jatkunut kovin pitkään. ”Laiminlyönneistä ei ole aiheutunut konkreettista vahinkoa suojelupoliisille eikä valittajaa ole huomautettu tai varoitettu toiminnan tultua hänen esimiestensä tietoon”, hän kirjoittaa tiistaina jättämässään valituksessa.

Virkamieslautakunta oli todennut päätöksessään, että mies oli toistuvasti menetellyt tavalla, joka oli omiaan aiheuttamaan vaaraa valittajan joutumisesta kiristyksen ja laittoman tiedonhankinnan kohteeksi.

Mies kiistää asian. Hänen mukaansa naiskumppani ei saanut tietoonsa mitään muuta kuin käytössä olleen ajoneuvon ulkonäön. Naisen ei ole mitenkään ollut mahdollista saada tietoja käynnissä olevan salaisen tehtävän suorituspaikasta, seurannan kohteesta tai muista salaisen valvontatehtävän yksityiskohdista.

Nainen itse on kertonut, että ei ollut huomannut esimerkiksi miehen käyttämissä autoissa mitään poikkeavaa.