Sanni Grahn-Laasonen: Vahva kirjastolaitos on sivistyksen kulmakivi

PUHEENVUORO: Kirjastot voivat toimia alueensa elinvoiman lisääjinä, kirjoittaa opetus- ja kulttuuriministeri.

kirjastot
Teksti
Sanni Grahn-Laasonen

Kirjastolaki uudistuu. Uudistuksessa pidämme tiukasti kiinni kattavasta, maksuttomasta yleisten kirjastojen verkosta, jonka ylläpitäminen on jokaisen kunnan vastuulla. Uudessa laissa kirjastojen tehtäviin kuuluvat tiedon ja kulttuurin tasavertainen saavutettavuus, lukemiskulttuuri ja monipuolinen lukutaito sekä aktiivinen kansalaisuus ja demokratia.

Kirjastot ovat paitsi avoimia sivistyksen olohuoneita, myös monipuolisia oppimis- ja työskentely-ympäristöjä. Näissä paikallisissa kulttuurikeskuksissa on tilaa harrastamiseen ja kansalaistoimintaan.

Suomalainen kirjasto on kuin todeksi tehty unelma: jokaisen saavutettavissa oleva ja kaikille avoin tila, jossa kansalaiset, tieto ja kulttuuri kohtaavat sekä fyysisessä että digitaalisessa muodossa.

Kirjastot ovat myös työtiloja. Yhä useamman etä- tai freelance-työntekijän toimisto on kirjastossa. Siellä myös koululaiset tekevät läksyjään tai vain viettävät aikaansa – turvallisessa ja uteliaisuutta ruokkivassa ympäristössä. Muistan lapsuuteni satutunnit kirjaston säkkituoleilla ja toivon samanlaisia hetkiä myös tämän päivän lapsille.

Vahvan pohjan päälle rakentuu uutta ja ajassa elävää. Kirjastoja rakennetaan yhä useammin monitoimitiloihin ja kauppakeskuksiin – sinne, missä kuntalaiset muutenkin liikkuvat ja asioivat. Puolet suomalaisista asuu jo nyt alle kahden kilometrin päässä kirjastosta. Jatkossa kirjastot ovat varmasti yhä enemmän siellä missä ihmisetkin – esimerkiksi tavoitettavissa myös verkon kautta.