Väärin salattu

Hallinto-oikeuden emeritusprofessori Olli Mäenpää pitää myyjätietojen virheellistä salaamista ongelmallisena.

julkiset hankinnat
Teksti
Samuel Nyroos

Vuonna 2017 avattiin Tutkihankintoja.fi -verkkopalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi seurata viranomaisten ostoja. Palvelun tarkoituksena on lisätä valtion ja kuntien hankintojen läpinäkyvyyttä. Sieltä näkee muun muassa, millaisia ostoja viranomaiset ovat tehneet, miltä taholta ja millä hinnalla.

Sivustolla kuitenkin salataan julkisten hankintojen myyjätietoja myös tapauksissa, joissa salaukselle ei ole laillista perustetta. Tämä selvisi, kun Suomen Kuvalehti tutki valtion viranomaisten ostoja ajalla 1.1.–9.9.2020.

SK selvitti salaamiskäytäntöjä lähettämällä tietopyynnön 11 viranomaiselle. Niitä pyydettiin kuvailemaan salauspäätöstensä yleisiä periaatteita. Lisäksi toimitus poimi esimerkeiksi yksittäisiä laskuja, joissa myyjän eli toimittajan nimi oli salattu ja kysyi näistä laskuista tarkemmin.

Rajauskriteerinä oli, että viranomainen oli tehnyt tämän vuoden aikana yli 100 000 eurolla sellaisia hankintoja, joiden toimittajat oli salattu tutkihankintoja.fi-palvelussa.