SAK:n tasa-arvovastaava: "Nyt on miesten vuoro"

koulutus
Teksti
Pekka Ervasti
Erikoistutkija Tapio Bergholmin mielestä monet naisten ongelmat nähdään yhteiskunnallisina kysymyksinä, miesten kohdalla korostetaan yksilön omaa vastuuta. Kuva Riikka Hurri.

SAK on jättänyt tasa-arvoasioista vastaavalle ministerille Paavo Arhinmäelle (vas) aloitteen, että hallitus asettaisi miesten asemaa tutkivan komitean. Miksi sellaista tarvitaan, SAK:n tasa-arvovastaava, erikoistutkija Tapio Bergholm (sd)?

”Perimmäinen syy on miestyöllisyyden rapautuminen, joka on jatkunut jo 1970-luvulta. Naistyöllisyys on samaan aikaan trendinomaisesti noussut. Ongelma on, että miesten työllisyyden laskun kääntöpuolena on pitkäaikaistyöttömyyttä, työkyvyttömyyttä ja pysyvää syrjäytymistä.”

Miesten työttömyys on kaikissa ikäryhmissä suurempi kuin naisten. Mistä se johtuu?

”Teollisuuden rakennemuutos on iskenyt erityisesti miehiin. Hoiva- ja hellittelyalat, myyntityö, kauppa, hotellit ravintolat ja kylpylät ovat kasvussa. Naistyön kysyntä kasvaa ja miestyövoiman kysyntä laskee, kun tehtaita suljetaan.”

Eikö tässä ole kyse miesten heikommasta koulutustasosta tai siitä, että heitä koulutetaan vääriin tehtäviin?

”Koulutusjärjestelmämme näyttää hylkivän poikia ja nuoria miehiä. Esimerkiksi kaksi-kolmekymppisistä nuorista 110 000 on jäänyt ilman perusasteen jälkeistä kulutusta. Heistä peräti 70 000 on miehiä. Miehet myös keskeyttävät naisia todennäköisemmin koulutuksensa kaikilla koulutusasteilla.”

Kiinnitätte huomiota myös siihen, että miehet kuolevat aikaisemmin kuin naiset.

”Tämä on todettu jo kansainvälisestikin. Suomalaisten miesten elinajanodote vuonna 2010 oli 76,7 vuotta ja naisten 83,2. Miesten odotettavissa oleva elinikä on yli kuusi vuotta lyhempi kuin naisilla. Erityisesti duunariammateissa elinajanennuste ei miesten kohdalla ole parantunut.”

Eikö terveydestä ja koulutuksesta huolehtiminen loppujen lopuksi ole yksilön itsensä vastuulla?

”Emme oikein usko, että terveysongelmat ja opinto-ongelmat olisivat vain yksilön vika. On kaikkien, naisten, lasten ja miesten etu, että miehet pysyvät hengissä ja töissä pitempään ja menestyvät myös opinnoissaan paremmin.”

Miksi näihin ongelmiin ei ole aikaisemmin kiinnitetty huomiota?

”Huono kehitys on ollut vähittäistä. Sitten tässä on myös tämä luokka-aspekti mukana. Ehkä hyväosaisten poikalapset eivät ole kärsineet yhtä paljon kuin työväestön poikalapset. SAK on liikkeellä siksi, että meidän jäsenten todennäköisyys kärsiä työttömyydestä ja koulutusvajeesta on suurempi.”

Jos naiset kuolisivat seitsemän vuotta aikaisemmin kuin miehet, luuletteko, että epäkohtaan olisi tartuttu aikaisemmin?

”Näin ei olisi käynyt vain elinajanodotteen kohdalla, vaan myös koulutusongelmien kohdalla meteli olisi ollut kovempi. Tasa-arvokeskustelussa ongelma nähdään yhteiskunnan rakenteisiin liittyvänä, jos naisille on käynyt huonosti, miesten kohdalla korostuu enemmän yksilön henkilökohtainen vastuu.”

Onko hallitus laiminlyönyt miesten ongelmat?

”Hallitusohjelma oli kyllä pettymys. Siellä on vain kaksi miespoliittista kirjausta. Toinen koskee ruotsinkielisen varusmieskoulutuksen turvaamista ja toinen isyysvapaiden pidentämistä. Esimerkiksi miestyöllisyyden rapautuminen tai syrjäytymisriski ei ole siellä lainkaan. Ne pitäisi saada paljon vankemmin agendalle. Nuorisotakuu-uudistus parantaa toteutuessaan erityisesti nuorten miesten asemaa.”

Komiteallako miesten ongelmat saadaan ratkaistuksi?

”Kun naisten asemaa tutkiva komitea asetettiin 1960-luvulla, se sai aikaan paljon hyviä ehdotuksia, jotka paransivat naisten asemaa ja edistivät tasa-arvoa. Nyt on miesten vuoro. Komitea tarjoaa monipuolisen mahdollisuuden paneutua ongelmiin.”