Rikosoikeuden professori: KKO:n päätös käsitellä Kittilän kuntapäättäjien laskutusjuttu on merkittävä 

Korkein oikeus myönsi 31. toukokuuta syyttäjälle valitusluvan niin sanotussa Eilavaara-asiassa.

Korkeimman oikeuden (KKO) päätös ottaa käsiteltäväksi uusi Kittilän kunnan päätösentekoon liittyvä rikossyyte on kahdella tavalla merkityksellinen, arvioi Itä-Suomen yliopiston rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen

”Ensin tässä otetaan kantaa siihen, onko Kittilässä noudatettu hankintalain säädöksiä. Jo se on juridisesti merkittävää.” 

Hankintalakia ja sen noudattamista koskevalla ennakkopäätöksellä on vaikutusta kaikkien kuntien toimintaan. Professori Tolvasen mukaan tähän saakka kuntien tekemiin hankintalain säädösten rikkomisiin on Suomessa suhtauduttu varsin sallivasti, syytteitä on harvoin nostettu. 

”Toinen kysymys on se, onko näitä Kittilän kunnan tilaamia oikeudellisia asiantuntijapalveluita käytetty kunnan vai joidenkin yksityisten henkilöiden etujen ajamiseen. Ainakin syyttäjä väittää, että kyse on jälkimmäisestä.”