Raportti paljastaa: Kittilän kaivosvuoto toi suolaa ja typpeä jokeen – kalat stressaantuivat

Poikkeusjuoksutuksilla ei ole silti merkittäviä eliöstövaikutuksia, arvioi konsulttiyhtiö.

Kittilän Suurikuusikossa sijaitsevan Euroopan suurimman kultakaivoksen allasvuoto nosti Seurujoen pH-tasoa ja lyijyn kaltaisen puolimetallin, antimonin määrää joessa. Joki laskee Kemijoen kautta Itämereen.

Lisäksi typpipitoisuudet nousivat Seurujoessa kaivoksen alapuolisilla havaintopisteillä poikkeusjuoksutusten aikana. Esimerkiksi Ukonnivan ja vedenottamon havaintopisteillä havaittiin aiempaan nähden korkeita typpipitoisuuksia (1,5–1,6 mg/l).

Myös vesistön sähkönjohtavuus ja sulfaattipitoisuudet nousivat, kun kanadalainen Agnico Eagle Finland Oy joutui laskemaan poikkeusluvalla luontoon kaivosvesiä ympäristöluvan ylittävän määrän.

Sähkönjohtavuus kuvaa veteen liuenneiden suolojen määrää. Yleensä sen perusteella ei kuitenkaan voida tehdä päätelmiä veden terveydellisistä vaikutuksista.

Tiedot selviävät konsulttiyhtiö Rambollin tekemästä selvityksestä, jonka kaivosyhtiö on kustantanut.