Madonluvut Veikkaukselle

Rahapelien arviointiryhmää johtanut emeritusprofessori pitää poliitikkoja, edunsaajia ja virkamiehiä pukkeina kaalimaalla.

Kotimaa
Teksti
Mikko Niemelä

Suomen rahapelipolitiikka ja Veikkauksen nykyinen toiminta ovat tulleet tiensä päähän: pelien sääntelyjärjestelmä on sekava eikä herätä juuri luottamusta, peleistä aiheutuu enemmän haittaa kuin hyötyä ja monopolia valvovat poliitikot, edunsaajat sekä virkamiehet ovat pukkeja kaalimaalla.

Näin rahapeleihin liittyviä rakenteellisia ongelmia luettelee Helsingin yliopiston emeritusprofessori, sosiologi Pekka Sulkunen.

Sulkunen on tutkinut rahapelijärjestelmää. Hän on myös toiminut kuluneet kaksi vuotta sosiaali- ja terveysministeriön asettaman arviointityöryhmän puheenjohtajana. Sen tehtävänä on ollut arvioida rahapeliyhtiö Veikkauksen pelejä ja niistä koituvia haittoja yhteiskunnalle.