Pysäyttävä luku: Suomessa asuu 890 000 ihmistä, joilla on köyhyys- tai syrjäytymisriski – ja se on ”vähän”

Kommentti: Hyvistä pyrkimyksistä huolimatta köyhyyden ja syrjäytymisen vähentyminen EU-alueella on ollut hidasta jo vuosia.

eriarvoistuminen
Teksti
Mikko Niemelä

Luku on pysäyttävä: Köyhyys- tai syrjäytymisriskissä oli 890 000 suomalaista vuonna 2017.

Se tarkoittaa lähes joka kuudetta suomalaista eli 16,4:ää prosenttia 5,5 miljoonan väestöstä. Tilastokeskuksen tieto löytyy uudesta elinolotilastosta, jota on alettu julkaista vuoden 2019 alusta.

Tilastoviranomaisten määrittelyssä köyhyys- tai syrjäytymisriski tarkoittaa, että henkilö on pienituloinen, vajaatyöllistetty tai hän kokee vakavaa aineellista puutetta.

Suurin osa köyhyys- tai syrjäytymisriskissä olevista on pienituloisia, joita oli 12,1 prosenttia väestöstä.

Pienituloisia ovat henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot ovat pienemmät kuin 60 prosenttia muiden käytettävissä olevat tulot (mediaani).