Hyvinvointialueista tulee valtionhallinnon jatkeita

Hyvinvointialueista tulee valtionhallinnon jatkeita.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Sami Moisio
Suomen Kuvalehti

Hallituksen lausuntokierroksella olevassa esityksessä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuu siirrettäisiin kunnilta 21 hyvinvointi- alueelle. Ne muodostettaisiin pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta. Helsingin kaupunki olisi erityistapaus. Se vastaisi kaupunkina sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä omalla alueellaan.

Hallituksen esitys on historiallinen. Suomessa ei ole aiemmin toteutettu perustuslain 121 §:n 4 momentissa tarkoitettua itsehallintoa kuntia suuremmilla hallintoalueilla.

Hyvinvointialueiden perustamisella pyritään kaventamaan ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja sekä turvaamaan yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut. Alueiden perustaminen liittyy perusoikeuksien turvaamiseen väestöllisen huoltosuhteen heikentyessä.

Ideana on, että palvelurakenne sisältäisi kannusteen huolehtia asiakkaan palveluista tarveperusteisesti ja kustannusvaikuttavasti. Mikään ei edellytä, että sosiaali- ja terveyspalveluiden tai pelastustoimen tulisi nojata itsehallintoalueisiin.