Valtiontalouden tarkastusviraston mandaattia tulisi vahvistaa

VTV:n mandaatin laajennus auttaisi saamaan kokonaisvaltaisemman käsityksen valtion varojen käytöstä.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Klaus Krokfors
Suomen Kuvalehti

Valtiontalouden tarkastusviraston tehtävänä on tarkastaa valtion taloudenhoidon laillisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä valtion talousarvion noudattamista. Eduskunnan yhteydessä toimiva mutta riippumaton VTV on myös finanssipolitiikan ja vaali- ja puoluerahoituksen valvoja. VTV:n tarkastusoikeutta pitäisi kuitenkin vielä laajentaa. Silloin valtion varojen käytöstä saataisiin nykyistä kokonaisvaltaisempi objektiivinen käsitys. Nykysäädösten mukaan VTV ei voi tarkastaa esimerkiksi Kansaneläkelaitosta, Suomen Pankkia eikä eduskunnan rahastoja.

Taloudenhoidon läpinäkyvyyden kannalta olisi hyvä, jos VTV:n tarkastusoikeus ulottuisi myös miljardeja euroja käyttävään Kelaan. VTV on tarkastellut kriittisesti esimerkiksi toimeentulotuen maksatusta hyvän viranomaisyhteistyön eikä tarkastusoikeuden perusteella. Jos VTV voisi tarkastaa Kelaa samalla tavalla kuin valtion kirjanpitoyksiköitä, sosiaaliturvavarojen käytön läpinäkyvyys paranisi olennaisesti. Tämä vähentäisi myös VTV:n mandaattiin kohdistuvaa ihmettelyä kansainvälisissä yhteyksissä.

Suomen Pankin tilintarkastajina toimivat nyt eduskunnan tehtävään valitsemat kansanedustajat yhdessä yksityisen tilintarkastusyhteisön kanssa. Valtion keskuspankki ja siihen kuuluva finanssivalvonta tilintarkastetaan siis nimenomaan ilman valtiontalouteen ja finanssipolitiikkaan perehtyneen VTV:n myötävaikutusta. VTV ei voi puuttua myöskään rahanpesuepäilyihin.