Työvoimapulaan pitää etsiä tehokkaammin ratkaisuja paikallisesti ja alueellisesti

Työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakoinnissa ei ole pystytty tunnistamaan työelämän muutoksia.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Suomen Kuvalehti
Suomen Kuvalehti

Kauppakamarien tuoreen kyselyn mukaan lähes 75 prosenttia yrityksistä kärsii työvoimapulasta. Ongelman ratkaisuksi on tarjottu työttömien työttömyysturvan leikkauksia ja muita niin sanottuja työmarkkinoiden rakenteellisia uudistuksia. Tarvitaan kuitenkin muita ratkaisuja. Työvoimaa Suomessa kyllä riittää, kun reservissä on nyt yli 300 000 työtöntä. Pulaa on lähinnä osaamisesta, mikäli työnantajia on uskominen.

Työvoimapulan ja kohtaanto-ongelmien juurisyynä on, että työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointi ei ole pystynyt tunnistamaan työelämän muutoksia. Suomessa on pitkään panostettu määrälliseen koulutustarpeiden ennakointiin. Tätä työtä on tehty esimerkiksi opetushallituksessa. Viime vuosina on käynnistetty myös toimiala- ja klusteriperusteisia laadullisia ennakointiprosesseja, mikä on hyvä asia.

Työhallinnossa on kehitetty ammattibarometri. Se perustuu te-toimistojen asiantuntijoiden lyhyen aikavälin arvioihin noin kahdensadan keskeisen ammatin alueellisista ja paikallisista työvoiman kysynnän muutoksista sekä kysynnän ja tarjonnan kohtaannosta. Barometriä on tehty koko maassa nyt kymmenen vuotta. Erityisesti sote-alan keskeisissä ammateissa – sairaanhoitajat, lääkärit ja lähihoitajat – on ollut jatkuvasti työvoimapula. Metalli-, rakennus- ja logistiikka-alojen ammattien tilanne sen sijaan on vaihdellut suhdanteiden mukaan.

Miksi barometrin tuloksiin ei ole reagoitu?