Sote-uudistus uhkaa yliopistosairaaloiden tulevaisuutta

Sote-uudistus on välttämätön, mutta yliopistosairaaloiden resurssit on turvattava, kirjoittavat Risto Renkonen ja Sari Lindblom.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Risto Renkonen Sari Lindblom
Suomen Kuvalehti

Hallitus valmistelee lakiesitystä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistukseksi. Helsingin yliopisto pitää uudistusta tärkeänä. Näemme esityksessä kuitenkin myös merkittäviä puutteita: esityksestä puuttuu kokonaan aikaisemmissa laeissa ollut määritelmä yliopistosairaaloista ja niitä koskevista säädöksistä. Tämä puute vahingoittaa pahimmassa tapauksessa peruuttamattomasti lääketieteen tutkimusta ja opetusta sekä lopulta hoidon laatua.

Yliopistosairaaloilla on yliopistojen kanssa velvollisuus tehdä kliinistä tutkimusta ja kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia. Erityisosaamisen, opetuksen, tieteellisen tutkimuksen ja kehittämistoiminnan avulla yliopistosairaalat ylläpitävät ja parantavat hoidon laatua ja potilasturvallisuutta kaikkien suomalaisten hyväksi.

Yliopistosairaaloiden toiminnasta säädetään sekä terveydenhuolto- että erikoissairaanhoitolaissa. Lakiin kirjattu rooli on tähän asti mahdollistanut yliopistosairaaloiden kehittymisen monella mittarilla ensiluokkaisiksi toimijoiksi ja lääketieteen kehityksen vetureiksi. Hus on noussut tutkimuksessa, opetuksessa ja niihin perustuvassa potilaiden hoidossa Helsingin yliopiston kanssa Euroopan suurten lääketiedekeskittymien rinnalle.

Esitetyssä paketissa suuri osa yliopisto- sairaaloiden toimintaa koskevasta sääntelystä poistuu: yliopistosairaaloiden roolia ei ole kuvattu missään uusista sote-laeista.