Metsien hoito on liian riippuvaista ulkomaisesta kausityövoimasta

Metsurin tai metsäkoneenkuljettajan ammatit eivät kiinnosta nuoria. Syynä on virheellinen kuva ammateista.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Markku Remes
Suomen Kuvalehti

Pandemia nosti esiin metsäalalla pitkään olleen huolen siitä, että suomalaisia on yhä vaikeampi saada suorittavaan metsätyöhön.

Kun työvoiman liikkuvuutta rajoitettiin, huomattiin Suomen metsätöidenkin olevan vahvasti riippuvaisia ulkomaalaisista tekijöistä. Suomen metsiin saapuu vuosittain 1 500–2 000 kausityöntekijää ulkomailta metsureiksi taimikonhoitoon tai puiden istuttamiseen. Ilman heitä osa työstä jäisi tekemättä. Osassa Suomea jo neljäsosa metsänviljelystä tehdään ulkomaisen työvoiman avulla. Pelkästään taimikonhoito työllistää 2 000 metsuria.

 

Keskeisin syy työvoimapulaan on se, että metsätalouden työt kuten metsurin tai metsäkoneenkuljettajan ammatit eivät kiinnosta nuoria. Palkkataso sekä yksinäinen työ eivät houkuttele.