Tehostaminen osoittautuu vaaralliseksi, jos innovatiivinen reagointikyky häviää

Välttämättömäksi mielletty tehostamistavoite voi osoittautua vaaralliseksi, jos höttö ja innovatiivinen reagointikyky häviävät toiminnan järkevöittämisen myötä.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Ossi Heino Samuli Pekkola
Suomen Kuvalehti

Sairaalat, pelastustoimi, puolustusvoimat ja Huoltovarmuuskeskus ovat keskeisiä toimijoita yhteiskunnan varautuessa erilaisiin kriiseihin. Varautuminen ei kuitenkaan rajoitu vain tiettyjen nimettyjen organisaatioiden vastuulle, kuten koronapandemia on kouriintuntuvasti osoittanut.

Varautuminen on haasteellinen tehtävä, sillä etukäteen ei aina ole selvää, millaiseen tilanteeseen tulisi olla valmiutta. Vaikka herkästi leviävän tartuntataudin mahdollisuus oli hyvin tunnistettu, Covid-19 yllätti kaikki.

Toimintojen tehostaminen on keskeinen osa organisaatioiden kehittämispyrkimystä. Tehostamisessa pyritään tunnistamaan ja poistamaan tarpeettomaksi miellettyä ylimääräistä höttöä. Jäljelle tislautuu vain oleellista, arvoa tuottavaa toimintaa, jota standardoimalla kehitys kulkee kustannustehokkaampaan, tasalaatuisempaan ja selkeämpään suuntaan. Kehityksen suuntaviivat voidaan hahmottaa kirkkaasti ja sen hyödyt osoittaa konkreettisesti.