EU-keskustelussa huomio kohdistuu vääriin asioihin

Ilmastonmuutos ja teknologian harppaukset tarjoavat eurooppalaiselle osaamiselle huikeita mahdolisuuksia.

Profiilikuva
Puheenvuoro
Teksti
Mikko Mäenpää

Euroopan unionia on aina syytetty jostakin sekä erityisesti että yleisesti. Se on arvostelijoiden mukaan epädemokraattinen, rahareikä, vaikuttavuudeltaan heikko tai kyvytön toimimaan riittävänä pelotteena. Unionia voi jopa syyttää sen enempää yksilöimättä, ikään kuin sen ei pitäisi olla olemassa.

Väitetään, että EU ei ole riittävän vahva toimija maailman muiden supervaltojen rinnalla. Väitetään myös, että unioni ei ole riittävän yhtenäinen.

Nykymaailmassa poliitikot ovat paikallispoliitikkoja kuntavaaleissa, aluepoliitikkoja aluevaaleissa ja kansallisia poliitikkoja parlamenttivaaleissa. Viime kädessä poliitikot ajattelevat kansallisesti. Eurooppalaisia poliitikkoja on vain muutamia.

Maailma tarvitsee kansainvälisiä, globaaleja poliitikkoja. Heitä on harvassa.