Psykoterapeuttiopiskelijoiden ahdinko syvenee – MOT: Terapeuttitehtaasta tutkintapyyntö poliisille

Valvira ehti antaa psykoterapeutin nimikkeen yhdelle koulutuksen käyneelle, mutta poisti rekisteröinnin lisäselvitysten jälkeen.

Terveydenhuollon ammattilaisia valvovan Valviran tuore päätös nostaa tien pystyyn sadoilta psykoterapeutin suojattua ammattinimikettä tavoittelevilta henkilöiltä.  

Valvira laati 25. lokakuuta 2017 muistion, jossa se ilmoittaa, että Helsingin Psykoterapiainstituutin (HPI) ohjelmasta valmistuneet eivät voi saada suojattua ammattinimikettä. Nimike on edellytys sille, että asiakas voi saada Kela-korvauksia.

Ylen MOT-ohjelma kertoo, että Valvira on lisäksi tehnyt yrityksen toimista tutkintapyynnön poliisille. Viranomaisen mukaan yritys on antanut sille virheellistä tietoa opetuksensa sisällöstä. 

Yrityksen toimitusjohtaja John Pihlaja totesi MOT:lle pitävänsä Valviran toimia lain vastaisina. Hänen mukaansa yhtiö ilmoittaa vastatoimista myöhemmin.

Valviran mukaan koulutukseen sisältyvä omaterapia ja työnohjaus eivät täytä vaatimuksia. Lisäksi HPI:n koulutukseen on hyväksytty henkilöitä, joiden pohjakoulutus ja työkokemus eivät ole riittäviä pätevyyden saamiseen.