Professori väittää: Sote-malli lisää eriarvoisuutta ja rahanmenoa

Heikki Hiilamo hakisi oppia Etelä-Karjalasta.

Heikki Hiilamo
Teksti
Mikko Niemelä

Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo arvostelee sosiaali- ja terveysministeriön sote-raporttia.

”Suuri puute on se, ettei mukana ole sitä, miten perustason ja erityistason palveluita yhdistetään”, Hiilamo sanoo.

Valtio rahoittaa järjestämisvastuussa olevia maakuntia ja maakunnat maksavat korvauksia järjestelmän piiriin hyväksytyille palveluntuottajille.

”Malli pyrkii hahmottamaan sitä, miten kilpailu voisi parantaa sote-palveluiden laatua ja saatavuutta. Se pyrkii toteuttamaan sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisen yhdessä perustasolla.”

Selvitysryhmän raportti ehdottaa, että tulevaisuudessa asiakas valitsee sosiaali- ja terveyskeskuksen, joka tarjoaa peruspalveluja. Se voisi olla julkisen, yksityisen tai kolmannen sektorin toimijan ylläpitämä.