Pormestari on ”suppilo” tai ”linkki” – Nyt sellaisen kummajaisen haluaa yhä useampi kunta johtajakseen

Pormestarimallin kannattajat sanovat, että se tuo kuntiin lisää kansanvaltaa.

Espoo
Teksti
Juha Kauppinen

Kun Helsingin ja Tuusulan valtuustot päättivät kesäkuussa 2016, että kunnat siirtyvät pormestarimalliin, Suomen pormestarijohtoisten kuntien määrä kaksinkertaistui.

Vuonna 2006 tehdyn kuntalain muutoksen jälkeen pormestarimalli on ollut mahdollinen Suomessa. Siihen olivat jo aiemmin siirtyneet Tampere ja Pirkkala.

Mallista on puhuttu monessa muussakin kunnassa, mutta puheet eivät toistaiseksi ole muuttuneet päätöksiksi. Helsingin ja Tuusulan ensimmäiset pormestarit valitaan kevään kuntavaalien jälkeen uusien valtuustojen järjestäytyessä.

Pormestarin ja kunnanjohtajan ero on siinä, että pormestarin valinta on kytköksissä kuntavaalien tulokseen: pormestarin valitsevat valtuuston jäsenet keskuudestaan. Sen sijaan kunnan- tai kaupunginjohtajuus on virkatehtävä.

Pormestarin valinta on siis demokraattisempi kuin kunnan- tai kaupunginjohtajan valinta.