Poliiseista kannellaan päivittäin: Viime vuonna yli 700 tapausta - "Kuka tahansa voi tehdä valituksen"

Ihmiset kantelevat muun muassa valvonta- ja hälytystoiminnasta.

James Nikander
Teksti
Mikko Niemelä

Suomen Kuvalehti pyysi Poliisihallitukselta tietoja poliisiin kohdistuvista kanteluista ja niiden määristä. Tilastoaineistosta käy ilmi, että poliisin toiminnasta valitetaan tai kannellaan noin kaksi kertaa joka päivä.

Kaikkiin Suomen poliisiyksiköihin tulleiden kanteluiden määrä oli viime vuonna 725. Vuonna 2014 kanteluita kirjattiin 622.

Aiemmilta vuosilta ei ole saatavilla luotettavaa tilastotietoa, sillä poliisihallintoon on tehty viime vuosina uudistuksia ja esimerkiksi lääninhallitusten poliisiosastoja on lakkautettu. Ne vastasivat ennen omalta osaltaan tilastoinnista.

Yhteensä poliisiyksiköt ratkaisivat viime vuonna 433 poliisiin kohdistunutta kanteluasiaa, joista jonkinlaiseen toimenpiteeseen johti 41 tapausta. Vuonna 2014 ratkaistiin 469 asiaa, ja 54 tapauksesta seurasi jonkinlaisia nuhteita poliisille.

Suurin osa kanteluista on koskenut esitutkintaa. Muita kantelukohteita ovat olleet muun muassa pakkokeinot, valvonta- ja hälytystoiminta, lupahallinto sekä poliisimiehen epäasiallinen käyttäytyminen.