Pimeät urakat kuriin - ilmoitusvelvollisuus heinäkuun alusta

Rakennusalalla rehottavalle harmaalle taloudelle halutaan stoppi, mutta samaan aikaan resursseja vähennetään.

Heinäkuun ensimmäisestä päivästä alkaen kaikkien tilaajien tulee kerätä tiedot urakka- ja työntekijätiedoista, jotka ilmoitetaan Verohallinnolle kuukausittain 5.9. alkaen.

Kaikkea rakentamista koskevan ilmoitusvelvollisuuden käyttöönottoa on valmisteltu Verohallinnossa perusteellisesti jo vuosia, mutta uudistuksen aattona tilanne on kriittinen sekä Verohallinnossa että uudistukseen valmistautuvissa yrityksissä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikkia yli 15 000 euron urakoita, oli rakennuttajana yritys, kuntasektori tai yksityishenkilö. Kaikkiaan ilmoitusvelvollisuus koskee arviolta noin 150 000 tilaajaa.

Ilmoitusvelvollisuuden odotetaan vievän lopullisesti pohjan rakennusalalla rehottavalta harmaalta taloudelta. Uusi lainsäädäntö mahdollistaa tehokkaan puuttumisen harmaaseen talouteen ja verotettavien tulojen salaamiseen. Kun kiinnijäämisriski on tähän asti ollut satunnainen, on se uudistuksen onnistuessa jatkossa todennäköinen.

Rakennusalan yritysten valmistautumisessa ja jopa tietoisuudessa lakiuudistuksesta on edelleen valtavia puutteita, vaikka lain voimaantuloa siirrettiin jo kertaalleen. Erillistä siirtymäaikaa ei ole, mutta käytännössä alkuvaiheessa on luvassa huojennuksia, joiden avulla yritykset saavat hieman lisäaikaa valmistautumiseen. Jos yritys ei kuitenkaan osoita halua siirtyä ilmoitusmenettelyyn, on luvassa myös laiminlyöntimaksuja.