”Pikku riski, että paska lentää” – Kiihtynyt todistus paljasti, että kovan poliisirikosoperaation takana oli huoli presidentistä

Käräjäoikeus käsitteli kahtena päivänä harvinaista juttua, jossa kahta Helsingin poliisilaitoksen kokenutta tutkijaa syytetään rikoksista.

Tämä on ilmaisnäyte SK:n maksullisesta sisällöstä

Helsingin käräjäoikeudessa kuultiin kovia äänenpainoja ja ristiriitaisia kertomuksia, kun siellä käsiteltiin kahteen poliisiin liittyviä virkarikos- ja kunnianloukkaussyytteitä.

Samalla kävi ilmi, että Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisario Kari Lintilään kohdistaman operaation taustalla oli huoli lähestyvistä presidentinvaaleista.

Lintilää syytetään virkasalaisuuden rikkomisesta, virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kokoomuksen kansanedustajan, entisen rikosylikomisario Kari Tolvasen kunnian loukkaamisesta.

Toista poliisia, vanhempaa konstaapelia syytetään perättömästä lausumasta esitutkinnassa ja kunnianloukkauksesta. Poliisirikosjutun syyttäjä Juha-Mikko Hämäläinen vaatii Kari Lintilälle sakkorangaistusta ja toiselle syytetylle vankeusrangaistusta, joka voidaan tuomita ehdollisena.

Syytteet liittyvät tapahtumiin vuosina 2017–2018. Tuolloin Lintilä kiinnostui entisen kokoomuksen puoluesihteerin Harri Jaskarin vuonna 2006 suoritetusta paritustutkinnasta. Jaskariin kohdistunut paritusepäily ei johtanut aikanaan rikossyytteeseen.

Lintilän kiinnostuksen herätti kesällä 2017 toisen syytetyn kertomus siitä, mitä hän oli kokenut jutun tutkijana vuonna 2006. Tolvanen työskenteli tuolloin Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikön johtajana ja toimi jonkin aikaa myös Jaskari-jutun tutkinnanjohtajana.

Syyttäjän mukaan Lintilä on antanut toimittajille Jaskari-jutun esitutkintapöytäkirjan, jossa on ollut mukana salassapidettäväksi merkitty lääkärintodistus. Lisäksi syyttäjä katsoo Lintilän suorittaneen lainvastaisesti omatoimista poliisirikostutkintaa.

Toinen poliisi sai syytteet kunnianloukkauksesta ja perättömästä lausumasta sen jälkeen, kun hän oli kertonut Jaskari-jutun havaintonsa myös Lintilään kohdistuneen rikostutkinnan todistajana. Havainnot liittyivät muun muassa poliittiseen painostukseen ja poliitikkojen esiintymiseen prostituoidun teleliikenteessä.

Suomen Kuvalehti kertoi poikkeuksellisista rikossyytteistä ja niiden taustoista 5. toukokuuta julkaistussa jutussa.

 

Käräjäoikeus käsitteli tapausta 6. ja 7. toukokuuta. Todistajina kuultiin poliiseja, poliisilaitoksen tutkintasihteeriä, entistä pääministeriä Matti Vanhasta (kesk) ja kolmea toimittajaa.

Yksi keskeisistä todistajista oli tunnettu väkivaltarikostutkija, rikosylikonstaapeli Kenneth Eriksson. Hän toimi vuonna 2006 Jaskari-jutun päätutkijana.

Eriksson hermostui niin paljon syytettyjen avustajien kysymyksistä, että myös puheenjohtaja pyysi häntä rauhoittumaan.

Salissa käytiin läpi muun muassa sitä, mikä oli Erikssonin rooli, kun tämä keskusteli vanhasta Jaskari-tutkinnasta siitä kiinnostuneen Kari Lintilän kanssa loppuvuodesta 2017.

Lintilä on kertonut, että Kenneth Eriksson vahvisti hänelle kollegan kertomat tiedot vanhan paritustutkinnan erikoisuuksista ja kertoi siitä lisää yksityiskohtia. Lintilän mukaan Eriksson myös tilasi hänelle vanhan tutkintapöytäkirjan, jotta asiaa voisi selvittää lisää.

Eriksson esitti oikeudessa oman näkemyksensä poliisilaitoksella käydystä keskustelusta ja tapahtumista. Hän kiisti kertoneensa Lintilälle poliitikkojen ja prostituoidun puhelinliikenteestä tai eduskuntatalon saunalla otetuksi väitetystä kuvasta, jossa oli poliitikkoja ja prostituoituja.

Eriksson kertoi oikeudessa, että hän oli päinvastoin vakuuttanut Lintilälle väitteiden olevan virheellisiä. Hänen mukaansa väitteet olivat ”märkiä unia”.

Pöytäkirjan hän kertoi tilanneensa vain auttaakseen Lintilää ymmärtämään, ettei tutkinnassa ollut ollut mitään erityistä.

 

Eriksson avasi myös sitä, miten Lintilään kohdistunut poliisioperaatio sai alkunsa tammikuussa 2018. Hän kertoi kuulleensa toimittajan käyneen Seppo Sillanpään luona kyselemässä asiasta. Eläköitynyt rikoskomisario Sillanpää toimi vuonna 2006 Jaskari-jutun tutkinnanjohtajana.

Omien sanojensa mukaan Erikssonille valkeni tuolloin kyselyjen yhteys seuraavan sunnuntain presidentinvaaleihin.

Lintilän kollegan alun perin esittämien väitteiden mukaan nykyinen tasavallan presidentti ja silloinen Euroopan investointipankin varapääjohtaja Sauli Niinistö olisi esiintynyt prostituoidun televalvontatiedoisssa. Niinistö on kiistänyt väitteen jyrkästi.

Eriksson kuvaili oikeudessa ajatuksiaan.

”Aloin tajuta, että kun oli sunnuntaina pressanvaalit ja oli kauhea paine saada ihmisiä puhumaan, niin ymmärsin hyvin, että tässä voisi olla kysymys, pressanvaalien tällainen paskanheitto.”

Hän kertoi menneensä presidentinvaaleja edeltävänä torstaina puhumaan väkivaltayksikön johtajan, rikosylikomisario Jari Kosken kanssa.

”Kerroin tämän tilanteen. Otin esille, että nyt alkaa toimenpiteet. Että on pikku riski, että paska lentää paljon ennen pressanvaaleja. Sen jälkeenhän ne alkoivat toimia”, Eriksson selvitti oikeudessa.

Toimenpiteet laitoksella olivatkin nopeita. Koski laati asiasta muistion perjantaina ja luovutti sen esimiehelleen.

Rikosilmoitus kirjattiin Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella samana iltana kello 20.16. Viikonloppuna Lintilän työhuoneen oven lukko vaihdettiin ja tehtiin jo ensimmäiset todistajan kuulustelut. Juttua tutkinut Itä-Uudenmaan poliisi kuulusteli Erikssonin ja Sillanpään. Jutun tutkintaa johti syyttäjä Jukka Haavisto.

Kari Lintilälle operaatio alkoi selvitä, kun hän saapui töihin maanantaina 29. tammikuuta ja havaitsi kulkukorttinsa lakanneen toimimasta. Menettely hänen viraltapidättämisekseen käynnistettiin saman tien. Sitä ennen kukaan ei ollut pyytänyt Lintilältä selvitystä tämän toimista.

Tämän operaation käynnistyessä Lintilää epäiltiin virkasalaisuuden rikkomisesta sen perusteella, että hän olisi luovuttanut toimittajille salassapidettävää materiaalia. Kyse oli esitutkintapöytäkirjan liitteenä olleesta, Jaskarin entisen naisystävän lääkärintodistuksesta. Sen sisältö oli tosin selostettu julkisesti jo syyttäjän päätöksessä vuonna 2006.

Lisäksi Lintilää epäiltiin viraltapanon käynnistyessä virkavelvollisuuden rikkomisesta sillä perusteella, että hän olisi jättänyt asiakirjasta perimättä kopiomaksun 50 senttiä sivulta.

”Jos olette sitä mieltä, että olen valehdellut esitutkinnassa, lopetetaan tämä ja aloitetaan minusta esitutkinta”, Eriksson huusi.

Todistajana kuultu Eriksson korosti oikeudessa erityisen hyvää muistiaan. ”Mä muistan joka helvetin jutun, jonka oon tutkinut. Nimet ja kaikki”, hän kuvaili.

Lintilän avustaja nosti esille ristiriitaisuuden Erikssonin esitutkinta- ja oikeussalin kertomuksissa, jotka koskivat muun muassa vanhan Jaskari-jutun televalvontaa.

Asiassa on esitetty erilaisia kertomuksia siitä, haettiinko paritusepäilyn takia prostituoidun puhelu- ja tekstiviestitietoja ja oliko yhteydenotoissa näkynyt vaikutusvaltaisten henkilöiden soittoja.

Lintilän tapauksen esitutkinnassa Eriksson kertoi, että paritusepäilyjä oli tutkittu parin kuukauden ajalta otetuilla televalvontatiedoilla. Hän totesi televalvontatietojen pyytämisen olevan normaali toimenpide paritusrikosten tutkinnassa.

Oikeudessa hän kuitenkin sanoi, että tietoja oli otettu vain kahdelta päivältä ja ainoastaan Jaskari-jutussa ilmenneen uhkausväitteen selvittämiseksi. Nämä tiedot haettiin vasta tutkinnan loppuvaiheessa.

”Jos olette sitä mieltä, että olen valehdellut esitutkinnassa, lopetetaan tämä ja aloitetaan minusta esitutkinta”, Eriksson huusi.

Puheenjohtaja ja syytettyjen avustajat pyysivät toistuvasti Erikssonia rauhoittumaan ja tämä pyysikin anteeksi poistuessaan salista.

Epäselväksi jäi, miksi televalvontatietoja ei olisi hankittu Jaskari-jutun paritusepäilyn selvittämistä varten, vaikka useat todistajat kertoivat, että se on tavanomainen tapa tutkia paritusta.

 

Oikeusistunnon kenties kiinnostavin todistaja oli entinen pääministeri Matti Vanhanen. Häneltä kysyttiin väitetystä puistokävelystä Tolvasen kanssa.

Väitteen mukaan Tolvanen olisi kertonut vuonna 2006 Jaskari-jutun tutkijoille, että hän olisi käynyt kävelyllä pääministerin kanssa ja että ”paritustutkinta loppuu tähän”. Vanhanen sanoi oikeudelle, että väite ei pidä paikkansa.

Syytteessä olevat poliisit toistivat oikeudessa kertomuksensa siitä, miten tapahtumat vuosina 2017 ja 2006 etenivät. Poliisikuulustelussa vanhempi konstaapeli oli todistajana kertonut puistokävelystä seuraavasti:

”Tolvanen tuli ryhmän huoneeseen ja kertoi olleensa kävelyllä pääministerin kanssa.”

Oikeudessa hän kuitenkin sanoi, että poliisilaitoksella kulkenut huhu asiasta oli saattanut vaikuttaa hänen mielikuviinsa.

Vanhempi konstaapeli sanoi edelleen oikeudessa, että oli vuonna 2006 nähnyt poliitikkoja televalvontatiedoissa ja valokuvan prostituoiduista ja poliitikoista. Hänen mukaansa Jaskarin entinen naisystävä oli kertonut, että kuva oli otettu eduskunnan saunalla.

Oikeudessa käytiin pitkällisesti läpi Jaskari-jutun yhteydessä käsiteltyjä valokuvia ja sitä, minkä luonteisia kuvat olivat olleet.

Myös Eriksson kertoi nähneensä kuvan, jossa olivat kokoomuslaiset Niinistö, Ilkka Kanerva ja Jaskari sekä kaksi naista. Hänen mukaansa kyse oli kuitenkin tavallisesta juhlakuvasta. Jaskari-jutun esitutkintapöytäkirjoihin tällaisia kuvia ei merkitty. 

Lintilä-jutun tutkinnan yhteydessä poliisi kysyi Jaskarin entiseltä naisystävältä, mitä kuvia hänellä on paritusjutun tutkinta-ajalta. Hän ei muistanut luovuttaneensa poliisille muita kuin pahoinpitelyepäilyyn liittyvän kuvan vammoista.

Minulla on hallussa kuvia, missä olen Harrin kanssa yhdessä juhlimassa puoluehenkilöiden kanssa Tampereella, nainen kertoi kuulusteluissa.

Häntä ei kuultu oikeudessa. Nainen on myös kiistänyt Iltalehdelle väitteen, että huippupoliitikot olisivat soitelleet hänelle.

Entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk) poistui oikeussalista 7. toukokuuta 2019 todistettuaan poliisirikosoikeudenkäynnissä.
Entinen pääministeri Matti Vanhanen (kesk) poistui oikeussalista 7. toukokuuta 2019 todistettuaan poliisirikosoikeudenkäynnissä. © Salla Vuorikoski

Nopea operaatio ennen presidentinvaaleja sai alkunsa väärien tietojen perusteella.

Oikeudessa kuultiin todistajina myös kolmea toimittajaa. Samalla kävi ilmi, että nopea operaatio ennen presidentinvaaleja sai alkunsa väärien tietojen perusteella.

Jaskari-jutun entinen tutkinnanjohtaja Sillanpää on kertonut, että häntä kävi tammikuussa 2018 tapaamassa vanhasta tutkinnasta kiinnostunut toimittaja. Hän kertoo, että toimittajalla oli ollut mukana salassapidettävää aineistoa eli esitutkintapöytäkirja, jossa oli mukana lääkärinlausunto. 

Päätutkija Eriksson kertoi Lintilä-jutun poliisikuulustelussa, että Sillanpään luona oli käynyt samainen lehtimies”, Suomen Kuvalehden avustaja Jarno Liski, joka oli ollut myös Erikssoniin itseensä yhteydessä.

Eriksson kertoi saaneensa Lintilän puheista käsityksen, että Lintilä oli ollut asian osalta tekemisissä Liskin kanssa. Oikeudessa kävi ilmi, että asiassa oli mennyt toimittajat sekaisin. Sillanpäätä tapaamassa käynyt toimittaja olikin Harri Nykänen.

Sama väärä käsitys toimittajista on kirjattu myös Kosken tammikuussa 2018 kirjoittamaan muistioon, josta poliisirikosoperaatio sai alkunsa.

Oikeudessa kuultiin todistajina myös Nykästä ja Liskiä. Molemmat kieltäytyivät kertomasta lähteistään.

 

Iltalehden politiikan ja talouden toimituksen esimies Juha Ristamäki todisti oikeudessa puolustuksen kutsusta.

Hän kertoi vinkistä, jonka oli saanut keväällä 2017. Sen mukaan Jaskari-tutkinnan yhteydessä olisi ilmennyt, että prostituoituja olisi vieraillut eduskunnan saunalla. Vinkissä väitettiin, että asiasta olisi käyty keskustelua poliisin ja eduskunnan välillä ja tutkintaa olisi pitänyt rajata eduskunnan arvovallan suojaamiseksi.

Ristamäen mukaan vinkki oli ympäripyöreä” ja todennäköisesti useamman käden kautta kulkenut. Vinkin saamisen ajankohta on Lintilän kannalta olennainen, koska hän tuli syyttäjänkin mukaan tietoiseksi vanhan tutkinnan erikoisuuksista kollegaltaan kauppareissulla kesällä 2017.

Ristamäen kertoma viittaa siihen, että Jaskari-tutkintaa koskevia väitteitä oli ollut liikkeellä jo ennen kuin Lintilä tuli niistä tietoiseksi.

Matti Vanhasen ja Sauli Niinistön tavoin myös Ilkka Kanerva on kiistänyt väitteet SK:lle. Harri Jaskari ei suostunut kommentoimaan tapausta.

Helsingin käräjäoikeus antaa ratkaisunsa jutuissa 29. toukokuuta.

Käräjäoikeudessa todistanut Jarno Liski on toinen 5. toukokuuta aiheesta julkaistun Suomen Kuvalehden jutun kirjoittajista.