Pelissä matkustajien turvallisuus

Junien yhteentörmäyksiä estävät asetinlaitteet aiottiin vaivihkaa siirtää pois Liikennevirastolta. Asiantuntijat huolestuivat, ja ministeri Anne Berner perui hankkeen.

Anne Berner
Teksti
Jari Hanska
Kuvitus
Anssi Keränen

Liikennevirastossa sekä liikenne- ja viestintäministeriössä on pitkin syksyä käyty kulissien takaista kädenvääntöä. On kiistelty siitä, mitä omaisuuseriä uuteen valtiolliseen liikenteenohjauspalveluita tuottavaan Traffic Management Finland -yhtiöön voidaan siirtää.

Hanketta arvostelevat virkamiehet katsovat, että omaisuutta on yritetty siirtää yli eduskunnan asettamien rajojen.

Eduskunta hyväksyi alkukesällä 2018 lain, jonka nojalla osa Liikenneviraston tehtävistä siirtyy uuteen valtion omistamaan yhtiöön. Siirtyvät tehtävät koskevat liikenteenohjauspalveluita.