Patoja räjäytetään kalojen tieltä ympäri maailmaa – Suomessa ministeri Tiilikainen myötäilee omistajien tahtoa

Euroopassa ja Yhdysvalloissa valtiot ovat ymmärtäneet vaelluskalojen arvon. Suomi on jälkijunassa.

Kimmo Tiilikainen
Teksti
Mikko Niemelä

Vesivoimaa on alettu purkaa yhä enemmän Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Ranskan valtio päätti vastikään, että se purkaa kaksi suurta vesivoimapatoa Sélune-joesta.

Aiemmin ranskalaiset ovat purkaneet pieniä patoja, jotta vaelluskalat pääsisivät kutualueilleen ja jokien luonnontila paranisi. Taustalla ovat myös taloudelliset intressit: vanhojen pienitehoisten vesivoimalaitosten patojen purkaminen tulee halvemmaksi kuin niiden kunnostaminen.

Molemmat purettavat vesivoimapadot, 35 metriä korkea Vezins ja 15 metriä korkea La Roche qui boit sijaitsevat Sélune-joen varrella Normandiassa. Joen pituus on 90 kilometriä. Virtavesien puolestapuhujat ottivat Ranskan hallituksen päätöksen ilolla vastaan.

”Näiden vanhojen patojen purkaminen on merkittävä virstanpylväs Euroopassa, jossa vesivoiman aikakausi on kestänyt melkein sata vuotta. Euroopan on nyt aika muuttaa suhtautumistaan jokiin ja energiantuotantoon”, sanoi Roberto Epple Maailman Luonnonsäätiö WWF:n tiedotteessa.

Ranskan lisäksi vesivoimaloita ja niiden patorakenteita on purettu viime vuosina Espanjassa, Englannissa, Skotlannissa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa.