Papin vihkimä homoliitto tulee olemaan juridisesti pätevä – pappi tosin voi päätyä hyllytetyksi

Lainoppineet selvittivät homoparien kirkkovihkimisen kiemuroita. Kirkko tulee olemaan avioliittokysymyksen kanssa pitkään jumissa.

avioliittolaki
Teksti
Mikko Huotari

Kun avioliittolaki muuttuu ensi vuoden maaliskuun alussa, osa Suomen evankelisluterilaisen kirkon papeista alkaa todennäköisesti vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Piispainkokous on kuitenkin ilmaissut, että avioliittolain muutos ei muuta kirkon oppia avioliitosta naisen ja miehen välisenä liittona.

Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi 18. lokakuuta 2016 selvityksen, jonka mukaan papin tekemä samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen on juridisesti pätevä, kunhan on noudatettu avioliittolain mukaisia vihkimisen ehtoja.

Vaikka samaa sukupuolta olevan parin vihkiminen ei ole kirkon nykyisten käytäntöjen mukainen, vihittäville ei koidu mitään seuraamuksia. ”Avioliiton oikeusvaikutukset alkavat ja vihittävän siviilisääty muuttuu jo vihkimisen hetkellä”, sanotaan selvityksessä.

Sen sijaan vihkimisen suorittanut pappi saattaa joutua vastaamaan tekemisistään hiippakunnalleen. Pappi voidaan erottaa pappisviran toimittamisesta, todennäköisesti määräajaksi.

Selvityksessä todetaan myös, että kirkolla on uuden lain voimaan tultua edelleen oikeus päättää itse vihkimiskäytännöistään.