Pannako tankkiin dieseliä, sähköä, kaasua vai nollapäästöistä vetyä? – Edes sähköauto ei ole aina ekoteko

Nykyisin laivapolttoaineena testikäytössä oleva metanoli voi tulevaisuudessa olla myös autojen polttoaine.

biopolttoaineet
Teksti
Simo Arkko

Hallitus ajaa tällä hetkellä voimakkaasti biopolttoaineiden osuuden kasvattamista ajoneuvoliikenteessä. Mikäli lakiesitys jakeluvelvoitteesta hyväksytään, vuonna 2030 Suomessa käytettävistä polttonesteistä 30 prosenttia on biopolttoaineita.

Lain avulla pyritään vaikuttamaan Suomen tuottamiin kasvihuonepäästöihin. Mikäli 30 prosentin jakeluvelvoite täyttyy, liikenteen kasvihuonekaasut vähenisivät Suomessa noin 50 prosenttia.

Biodieselin suurin ongelma on kuitenkin kestävien raaka-aineiden puute. Biodieseliä voidaan valmistaa esimerkiksi palmuöljystä sekä muista kasvi- tai eläinrasvoista alkoholin, usein metanolin avulla.

Biodieseliä ei kuitenkaan pystytä tuottamaan vielä tarpeeksi.

Euroopassa sähköautojen määrä on ollut kasvussa erityisesti Norjassa, mutta myös muissa Pohjoismaissa.