Palkansaajien tutkimus: Kokoomuslaiset haluavat lakot kuriin ja eläkeiän ylös

eläkeikä
Teksti
Tuomo Lappalainen

Tulevan hallituksen pääministeripuolueeksi ennakoidussa kokoomuksessa on kovia paineita muuttaa työmarkkinoiden pelisääntöjä työnantajien toivomaan suuntaan.

Onko lakko tulevaisuudessakin duunareiden perusoikeus? Ahtaajat osoittivat mieltään Helsingissä maaliskuussa 2010. Kuva Timo Jaakonaho / Lehtikuva.

 

 

 

 


Kokoomuslaisten muista poikkeavat näkemykset käyvät ilmi tänään julkistetusta työmarkkinapoliittisesta tutkimuksesta, jonka SAK, STTK ja Akava ovat yhdessä teettäneet TNS Gallupilla. Kysely tehtiin maalis-huhtikuussa, ja sitä varten haastateltiin vähän yli tuhatta 15 vuotta täyttänyttä suomalaista. Tuloksen virhemarginaali on kolme prosenttia molempiin suuntiin.

Vastauksista käy ilmi, että yli puolet kokoomuslaisista haluaisi esimerkiksi rajoittaa työtaistelu- ja lakko-oikeutta nykyisestä. Koko väestöstä tätä mieltä oli vain hieman useampi kuin joka neljäs.

Kokoomuksen kannattajat ovat myös muita innokkaampia kiristämään laittomista työtaisteluista seuraavia lakkosakkoja. Heistä lähes 50 prosenttia yhtyi täysin ajatukseen, että lain rikkomisesta selviää nykyisin liian vähällä. Kaikista suomalaisista vain joka viides kannatti varauksettomasti lakkosakkojen korottamista.

Kokoomuslaiset ovat niin ikään selvästi haluttomimpia parantamaan luottamushenkilöiden asemaa ja toimintamahdollisuuksia työpaikoilla. Vain joka kuudes heistä arvioi, että luottamushenkilöiden asema on nykyisin liian heikko. Kaikista vastaajista tätä mieltä oli yli kolmasosa.

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi suomalaisten suhtautumista erilaisiin julkisen talouden tasapainottamiskeinoihin. Niidenkin suhteen kokoomuksen kannattajien mielipiteet poikkesivat muista. Selvästi yli puolet heistä oli esimerkiksi valmis korottamaan eläkeikää.

Kaikissa muissa puolueissa enemmistö tyrmäsi ajatuksen. Sen sijaan useimmat hyväksyvät työurien pidentämisen, jos se tapahtuu parantamalla työhyvinvointia, lyhentämällä opiskeluaikoja tai nopeuttamalla opiskelemaan pääsyä.